Mida uut?

Koolivormide müük jätkub

20. juuli 2015

Kooli kantseleis on jätkuvalt müügil kasutatud ja üksikud uued koolivormid. Võtame väikeseks jäänud ja valesti tellitud koolivorme müügiks. Müük jätkub seni kuni on vorme. 

Info telefonil 527 2987

Hommikupuder

01. september 2015

Alates 3. septembrist on õpilastel võimalik hommikul 7.30 - 8.00 kooli sööklas süüa tasuta hommikuputru.

Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 10.00 kooli hoovis

31. august 2015

Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 10.00 kooli hoovis. 1. klassi astuvatel õpilastel palutakse koguneda 15 minutit varem oma esimese õpetaja kabineti juures.

Septembris käivitub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatav projekt „Õpime õues – kogudes, kogedes ja kogemata II“

25. august 2015

Projekt „Õpime õues – kogudes, kogedes ja kogemata II“ sai SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt keskkonnateadlikkuse programmist õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks  ja keskkonnahariduslike 2015/2016. õppeaasta tegevuste läbiviimiseks 18 407 eurot toetust.

Valga Põhikooli 7.-9 klasside õpilased hakkavad 2015/2016. õppeaastal osalema TÜ Teaduskooli bioloogia ja füüsika õpikodade programmis.

25. august 2015

Valga Põhikooli 7.-9 klasside õpilased hakkavad 2015/2016. õppeaastal osalema Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli bioloogia ja füüsika õpikoja programmis.

Programmi eesmärgiks on pakkuda õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat bioloogia ja füüsika eriõpet. Füüsika põhikooli õpikoja programm koosneb seitsmest teemast:
1. Mõõtmine ja tihedus
2. Valguse murdumine ja läätsed
3. Soojusõpetus
4. Elekter ja vooluringid
5. Valguse peegeldumine ja peeglid
6. Üleslükkejõud ja ujumine
7. Mehaanika

Juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid. Õpikojad toimuvad kord kuus 4-tunniste sessioonina eelnevalt kokku lepitud ajal.

Õpikojas osalemise tõendi saab õpilane, kes on osalenud vähemalt viies õpikojas.

Õpikodade programmis osalemine on nii koolile kui ka õpilastele tasuta (rahastab HTM).

Ahoi mudilaskoori Sära lauljad!

24. august 2015

Ootame kõiki neid, kes eelmise kooliaasta lõpuni mudilaskooris laulsid, proovi reedel 28. augustil kell 13-14. Tuletame meelde laulu "Tere hommikust" ja "Särab Valga Põhikool", et esineda 1. septembri aktusel.
Võta kaasa eelmise aasta lauluraamat (kiirköitja) ja mudilaskoori esinemisvorm.

HITSA õpilastööde konkursi 2015/2016 „Maailmariik Eesti“ tutvustus maakonna õpetajatele

12. august 2015

Ootame Valgamaa aktiivseid ja huvilisi õpetajaid 18. augustil HITSA õpilastööde konkursi 2015/2016 „Maailmariik Eesti“ tutvustusele.

2015/16 õppeaastal on EENeti arvutijoonistuste võistlus, Lahe Asi digiloovtööde konkurss ja ProgeTiigri konkurss ühendatud üheks suureks HITSA õpilastööde konkursiks, kuhu saab töid esitada järgmistes arvestustes:

    EENeti arvutijoonistuste võistlus
    Lahe Asi ja ProgeTiigri digiloovtööde võistlus