Mida uut?

Direktori tänukiri

08. juuni 2020

2019/2020. õppeaasta on lõpusirgel. On olnud eriline, väljakutseterohke ja põnev aasta.
Head vanemad, olete saanud erilise kogemuse osaliseks – olla samaaegselt lapsevanem, kokk, koristaja, töövõtja või –andja ja veelgi rohkem oma lapse õpetaja. Direktori eriline tänu Teile ja Teie laste õpetajatele alljärgnevate suurepäraste saavutuste eest:

Valga Põhikooli 8. lennu videomeenutused ja tervitused

29. mai 2020

Täna, 29. mail on meie kooli 9. klassidele oluline päev, sest nüüd on nad koolitööga ühele poole saanud ja hinded pannakse välja.

Käesolev õppeaasta on olnud mitmes mõttes eriline ja teistmoodi ning kahjuks ei saanud toimuda ka tavapärane tutipäeva aktus. Aga see siiski loovaid noori ei seganud ning klassiga said nad oma tutinädalat ikka tähistada.Igaüks küll omal moel. Jagame teiega toredaid videoid, mille meie üheksandikud kooliaja, klassi ja õpetajate meenutuseks kokku on pannud.

Näitemängukonkurss „Maskid ette!“

25. mai 2020

12. märtsil toimus Valga Põhikoolis näitemängukonkurss „Maskid  ette!“. Ürituse käigus astus lavalaudadele üle kaheksakümne noore näitleja. Neid abistasid nõu ja jõuga kuus toredat juhendajat: Siiri Põldsaar, Kersti Piir, Eve-Mall Kirt, Maria Sikk, Kaidar Kängsepp, Maimu Vismann.
Žürii kuulusid kooli juhtkonnaliige, õpilasomavalitsuse liige, TORE liikumise esindaja ning eesti keele ja ajaloo töörühma esindaja.

Üle-eestiline õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkurss

11. mai 2020

Alates 2009. aastast korraldab konkurssi Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Tänavu kvalifitseerus konkursile 45 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal said veebikonverentsil oma töid esitleda 11 parima põhikooliastme töö autorid.
Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal saavutas 9.d õpilane Markko Gerassimovi töö „Veebikaameraga pesakast kuldnokkade pesitsuse uurimiseks“ kolmanda koha.

Teade eelkooli lastevanematele

08. mai 2020

1.09.2020 kooliteed alustavad lapsed on taotluste alusel infosüsteemis Arno vastu võetud Valga Põhikooli 1. klassi.

Logides infosüsteemi ARNO märkate, et Teie lapse põhikooli vastuvõtu taotlus on tühistatud ja näete, et Teie laps on paigutatud 1.a, 1.b, 1.c või 1.d klassi.

Täiendatud info edastatakse Teile Stuudiumi keskkonnas.

KiVa meeskond

20. aprill 2020

Armas koolipere!

Kosutavat vaheaega kõigile! Anname teada, et KiVa meeskond on teie jaoks ikka olemas. Tõsi, kohtuda me praegu ei saa, kuid meile helistada ja kirjutada saate ikka. 
Ühtlasi tuletame meelde, et kuni 1.maini saate veel osa võtta KiVa plakatite konkursist. Saatke oma plakatist tehtud foto klassijuhatajale ja hoidke kindlasti oma töö alles, sest sügisel teeme laekunud töödest näituse ja kuulutame välja võitjad.

Märkame, hoolime, kõike head soovime!

Tervitades KiVa meeskond
kiva@valgapk.edu.ee

KiVa meeskonna juht Kristi Lee
tel 55978660

Kooliõega on võimalik konsulteerida telefoni teel

02. aprill 2020

Kooliõde Violetta Šibajeva nõustab lapsevanemaid kergemate tervisehädade puhul telefoni teel. Kõned palume teha esmaspäevast reedeni ajavahemikus 10.00-12.00. Violetta telefoninumber: 5224603

Distantsõpe jätkub

29. märts 2020

Haridus- ja Teadusministeeriumi 24. märtsi teadaanne

Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood.

Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.
Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada.
Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Samuti juhime tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-…)
vene keeles (https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koro…)
inglise keeles (https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educati…)

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!

Haridus- ja Teadusministeerium

 

Distantsõppe korraldus kuni olukorra muutumiseni

19. märts 2020

 1. Õpe toimub tunniplaani põhjal.

 2. Igal päeval enne kella 16.00 sisestavad kõik järgmisel päeval toimuvate tundide õpetajad järgmise päeva töö koduse ülesandena Stuudiumisse. Nii on võimalus lapsevanemal/õpilasel otsustada, kas alustada ülesannete tegemist samal õhtul või siis jagada lapsele infot ja ta saab ülesandega tegeleda järgmisel päeval. 

 3. Tunni kannab õpetaja Stuudiumisse sisse märkega distantsõpe ning lisab üldteema. Õppeülesanded kanname sisse kodutööna. Eraldi kodutööd juurde ei lisa. 

 4. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus, kui tavapäraselt klassiruumis. Seejuures jälgivad õpetajad teiste aineõpetajate poolt antud õppeülesannete mahtu ja mitmekesisust.

 5. Õppekava õpitulemused distantsõppes ei ole samal moel saavutatavad kui tavaõppes. Õpetaja teeb õpilase iseseisva töö võimekusest lähtuvalt õppeülesannete andmisel õppematerjalides valikuid. Ei ole oluline käsitleda teemasid järjest. 

 6. Õpetajatel on õigus mitme aine teadmisi ja oskusi arendavad ülesanded anda ühe pikemaajalise õppeülesandena ning teadmisi ja oskusi hinnata/tagasisidestada vastavates ainetes. Pikemaajalised ülesanded lihtsustavad õpilase päevakava.

 7. Distantsõppe perioodil anname ainult tunnitöö ülesanded (fikseerime kodutöö alla). Kodutööd eraldi juurde ei anna. 

 8. Õpilane esitab esitamist nõudvad tööd samal kuupäeval (kuni kella 23.59), kui toimub tunniplaanijärgne tund.

 9. Õpilane/lapsevanem kontakteerub õpetajaga, kui õppeülesannete täitmisel tekib probleeme (tahvelarvutitel piiratud funktsioonid). Õpilane/lapsevanem, kui Sul tekib õppimisega küsimusi, pöördu julgelt õpetaja poole! Õpilaste ja lastevanemate kirjalikele küsimustele vastame hiljemalt järgmisel tööpäeval.

 10. Distantsõppes on oluline anda õpilastele järjepidevat motiveerivat tagasisidet Opiqus/TERAs/Stuudiumi päevikus. Iga aineõpetaja teeb kahe nädala jooksul mitte rohkem kui kolm hindelist tööd. Ebaõnnestunud töö kantakse sisse märkega “!” ning õpilasele antakse aega 10 õppepäeva jooksul see töö uuesti esitada. Seejärel fikseeritakse positiivne õpitulemus. Õpetajatel on õigus, mitte kohustus igapäevaseid ülesandeid kontrollida ja sisestada Stuudiumi päevikusse tagasiside ja/või hindena. Sel viisil saavad õpilane ja vanem ja teada, kas antud koolipäeva ülesanne on sooritatud või mitte.

 11. Klassijuhatajad on oma õpilastele ja nende vanematele toeks teistmoodi õppimisel, õpimotivatsiooni hoidmisel, õppeülesannete täitmise jälgimisel. Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ning sel puhul kaasame tugimeeskonna liikmed ning koolipidaja.  

 12. Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama kui klassijuhatajat on eelnevalt informeeritud. Laps vastab peale terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps on saanud terveks, siis ta osaleb taas distantsõppes.

3D