Valga Põhikool 10

2021. aasta septembris alustasime oma kümnendat õppeaastat ning 14. märtsil 2022 tähistame 10. sünnipäeva.

Sünnipäev on päev, mil keegi on sündinud, miski rajatud või loodud. Meie loomisega on küll seotud erinevad kuupäevad ning keeruline oli välja selgitada, et milline on täpselt see meie päev. Käskkiri, mis sätestas kahe kooli ühendamise allkirjastati 14. märtsil. Kuna 14. märtsil tähistatakse Eestis emakeelepäeva ning koolina väärtustame emakeelse hariduse pakkumist kodukohas, siis sobis see päev meile hästi. 

Kuigi sünnipäev on üks väga tähtis päev, tähistame me seda tavaliselt ühel päeval aastas. Otsustasime, et seekord tähistame kooli sünnipäeva lausa terve õppeaasta vältel. Õppeaasta aktiivne periood on septembrist - juunini, kokku 10 kuud. Nii pühendame iga kuu kooli sünnipäevale läbi erinevate tegevuste, tehes traditsioonilisi sündmusi pisut teisiti või uhkemalt. Lisaks keskendume sünnipäevale kui tähtpäevale ja traditsioonile ning keskendume selle osadele.

Paljudes kultuurides üle kogu maailma tähistatakse sünnipäeva erinevalt. Levinud on sünnipäevakinkide tegemine ja sünnipäevatordi söömine. Kinkide juurde kuuluvad ka luuletused ja sünnipäeva soovid. Hea tava on sünnipäevalapsele sünnipäevalaulu laulmine. Sünnipäev on hea põhjus peo organiseerimiseks ning külaliste kutsumiseks. Sünnipäevapidudel on samuti omad tavad ning tegevused, alates mängudest kuni rituaalideni (nt küünlade puhumine tordil, sünnipäeva lapse õhku tõstmine).

Järgnevalt on välja toodud meie kooli temaatilised kuud, mis annavad võimaluse traditsioonilisi sündmusi või õppetööd antud teemadega siduda või hoopis uusi tegevusi välja mõelda. Nende teemade raames toimuvad ka erinevad ütitused, töötoad ja konkursid.