Õpetajad

Toomas Duvin töö- ja tehnoloogiaõpetus Toomas.Duvinvalgapk.edu.ee
Tiina Fedotova algõpetus Tiina.Fedotovavalgapk.edu.ee
Marge Gross arvutiõpetus Marge.Grossvalgapk.edu.ee
Reet Hallaste algõpetus Reet.Hallastevalgapk.edu.ee
Lisel Helbrodt bioloogia Lisel.Helbrodtvalgapk.edu.ee
Kristiina Hermann algõpetus Kristiina.Hermannvalgapk.edu.ee
Raili Jahtmaa geograafia, loodusõpetus Raili.Jahtmaavalgapk.edu.ee
Ester Jürgen algõpetus Ester.Jyrgenvalgapk.edu.ee
Inna Kallas algõpetus Inna.Kallasvalgapk.edu.ee
Kat Kann õpilasnõustaja, KiVa koordinaator Kat.Kannvalgapk.edu.ee
Marelle Kansonen eesti keel Marelle.Kansonenvalgapk.edu.ee
Ulvi Karu eesti keel Ulvi.Karuvalgapk.edu.ee
Eve-Mall Kirt eesti keel EveMall.Kirtvalgapk.edu.ee
Ene Kivi matemaatika Ene.Kivivalgapk.edu.ee
Svetlana Kljava vene keel Svetlana.Kljavavalgapk.edu.ee
Jane Koemets inglise keel Jane.Koemetsvalgapk.edu.ee
Urlika Koop algõpetus Urlika.Koopvalgapk.edu.ee
Jaan Kroon töö- ja tehnoloogiaõpetus Jaan.Kroonvalgapk.edu.ee
Katrin Kuivits eripedagoog Katrin.Kuivitsvalgapk.edu.ee
Ester Kukk ajalugu, ühiskonnaõpetus Ester.Kukkvalgapk.edu.ee
Külli Kukk matemaatika Kylli.Kukkvalgapk.edu.ee
Merike Kuld algõpetus Merike.Kuldvalgapk.edu.ee
Õie Kurdgelia inglise keel Oie.Kurdgeliavalgapk.edu.ee
Karin Kütimets matemaatika Karin.Kytimetsvalgapk.edu.ee
Reet Laanoja muusika Reet.Laanojavalgapk.edu.ee
Airi Laine algõpetus Airi.Lainevalgapk.edu.ee
Tiina Lall algõpetus Tiina.Lallvalgapk.edu.ee
Lii Luts käsitöö ja kodundus Lii.Lutsvalgapk.edu.ee
Anneli Lõoke algõpetus Anneli.Lookevalgapk.edu.ee
Merike Madal keemia Merike.Madalvalgapk.edu.ee
Anneli Malleus inglise keel Anneli.Malleusvalgapk.edu.ee
Liia Meltsas algõpetus Liia.Meltsasvalgapk.edu.ee
Riho Meri kehaline kasvatus Riho.Merivalgapk.edu.ee
Merike Mõttus muusika Merike.Mottusvalgapk.edu.ee
Eeva Nugis algõpetus Eeva.Nugisvalgapk.edu.ee
Elke Olesk geogograafia Elke.Oleskvalgapk.edu.ee
Terje Orula algõpetus Terje.Orulavalgapk.edu.ee
Kati Otepalu matemaatika Kati.Optepaluvalgapk.edu.ee
Eve-Rita Peet algõpetus EveRita.Peetvalgapk.edu.ee
Kersti Piir inglise keel Kersti.Piirvalgapk.edu.ee
Kristina Ploom algõpetus Kristina.Ploomvalgapk.edu.ee
Birgit Punt algõpetus Birgit.Puntvalgapk.edu.ee
Margit Punt matemaatika Margit.Puntvalgapk.edu.ee
Siiri Põldsaar muusika Siiri.Poldsaarvalgapk.edu.ee
Marika Riit ajalugu, ühiskonnaõpetus Marika.Riitvalgapk.edu.ee
Anne Rätsep inglise keel Anne.Ratsepvalgapk.edu.ee
Tiivi Rüütel loodusõpetus, bioloogia Tiivi.Ryytelvalgapk.edu.ee
Leili Siilivask vene keel Leili.Siilivaskvalgapk.edu.ee
Virve Sinisalu algõpetus Virve.Sinisaluvalgapk.edu.ee
Jelena Stepanova vene keel Jelena.Stepanovavalgapk.edu.ee
Ille Sõrmus algõpetus Ille.Sormusvalgapk.edu.ee
Ene Sõstar eesti keel Ene.Sostarvalgapk.edu.ee
Ave Säks keemia, füüsika Ave.Saksvalgapk.edu.ee
Harry Zilensk eesti keel Harry.Zilenskvalgapk.edu.ee
Asta Tammeorg kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus Asta.Tammeorgvalgapk.edu.ee
Anneli Taul kehaline kasvatus Anneli.Taulvalgapk.edu.ee
Margit Tiislär saksa keel Margit.Tiislarvalgapk.edu.ee
Tiina Tiislär saksa keel Tiina.Tiislarvalgapk.edu.ee
Maarika Tikk eripedagoog Maarika.Tikkvalgapk.edu.ee
Katrin Timakova keemia, füüsika Katrin.Timakovavalgapk.edu.ee
Merly Tootmaa eesti keel, eripedagoog-logopeed Merly.Kutsarvalgapk.edu.ee
Jelena Tops vene keel Jelena.Topsvalgapk.edu.ee
Peeter Tõldsepp kehaline kasvatus Peeter.Toldseppvalgapk.edu.ee
Andris Uibo kehaline kasvatus Andris.Uibovalgapk.edu.ee
Merle Uibo kehaline kasvatus Merle.Uibovalgapk.edu.ee
Kerly Uppin matemaatika Kerly.Uppinvalgapk.edu.ee
Sirle Veider algõpetus Sirle.Veidervalgapk.edu.ee
Maimu Vismann inimeseõpetus Maimu.Vismannvalgapk.edu.ee
Gerta Vister kunstiõpetus Gerta.Vistervalgapk.edu.ee
Kairi Voode algõpetus Kairi.Voodevalgapk.edu.ee