Eelkool

Teadmiseks 2020. a sügisel 1. klassi astuvate laste vanematele

2020. aasta 1. klassi astuvate laste avaldusi saab alates 17.09.2019. a  esitada veebikeskkonnas https://piksel.ee/arno/valga/
Küsimuste ja tõrgete korral helistada: 
asevallavanem Kalmer Sarv 53544688

Kellel ei ole võimalik last 1. klassi registreerida ARNO keskkonnas, saab avalduse esitada kooli sekretärile. 

Tööst koolieelikutega Valga Põhikoolis

2019/2020. õppeaastal töötab Valga Põhikoolis eelkool II poolaastal, 28. jaanuarist kuni 14. aprillini. Eelkool alustab tööd 28.01.2020 kell 13.00. Eelkool on tasuta ja selles osalemine kohustuslik nendele lastele, kes ei käi lasteaias. Soovi korral võivad eelkooli töös osaleda ka lasteaialapsed, kelle õppemaks on 6.39 eurot kuus.
Eelkoolis osalemiseks tuleb esitada koolile avaldus. Avalduse võib tuua kooli sekretärile paberkandjal või saata ka e-kirjaga aadressil kool@valgapk.edu.ee

Märtsikuus korraldab koolipsühholoog Nadežda Selivjorstova koolitusi ka koolieelikute vanematele.

03.03.2020 kell 13.00-14.30 "Kuulata last? Kuidas?" 
10.03.2020 kell 13.00-14.30 "Peresuhted ja kolmnurgad"
17.03.2020 kell 13.00-14.30 "Mäng lapse elus"
24.03.2020 kell 13.00-14.30 "T.O.R.E – mis see on ja kuidas see toetab lapse vaimset tervist?

Valga Põhikooli tugikeskus korraldab vajadusel aprillikuus vestlusi koolitulevate laste peredele.

Tiiu Püss
Valga Põhikooli õppejuht