Eelkool

Teadmiseks eelkooli lastevanematele

Eelkool alustab tööd 24.01.2019 kell 13.00. Ootame soovijatelt avaldusi.

Tööst koolieelikutega Valga Põhikoolis

2018/2019. õppeaastal töötab Valga Põhikoolis eelkool II poolaastal, 24. jaanuarist kuni 18. aprillini. Eelkool on tasuta ja selles osalemine kohustuslik nendele lastele, kes ei käi lasteaias. Soovi korral võivad eelkooli töös osaleda ka lasteaialapsed, kelle õppemaks on 6.39 eurot kuus.
Jaanuarist kuni aprillini pakume võimalusel koolitusi ka koolieelikute vanematele.
Aprillikuus korraldab Valga Põhikooli tugikeskus vestlusi koolitulevate laste peredele.

Tiiu Püss
Valga Põhikooli õppejuht