Eelkool

Teadmiseks 2021. a sügisel 1. klassi astuvate laste vanematele

2021. aasta 1. klassi astuvate laste avaldusi saab alates 06.10.2020. a  esitada Valga Vallavalitsuse kodulehelt veebikeskkonnas https://piksel.ee/arno/valga/
1. kl avaldusse lisada kindlasti eelkooli soov. Eelkool alustab tööd 26.01.2021. a.
ARNO süsteem jaotab 2020. a detsembris lapsed klassidesse ja 2021. a septembris alustavad õpetajad tööd eelkooliks moodustatud klassidega.

Küsimuste ja tõrgete korral helistada: 
haridusspetsialist Ivi Tigane, telefon 5071761  

Kellel ei ole võimalik last kooli registreerida ARNO keskkonnas, saab erandjuhul avalduse esitada kooli sekretäri juures, mille kool edastab valda. 

Palume lapsed kooli registreerida 2020. aasta 15. novembriks.

Tööst koolieelikutega Valga Põhikoolis

Tööst koolieelikutega Valga Põhikoolis

2020/2021. õppeaastal töötab Valga Põhikoolis eelkool II poolaastal, 26. jaanuarist kuni 13. aprillini. Eelkool alustab tööd 26.01.2021, õppetöö toimub 13.30-15.00. Eelkool on tasuta ja selles osalemine kohustuslik nendele lastele, kes ei käi lasteaias. Soovi korral võivad eelkooli töös osaleda ka lasteaialapsed, kelle õppemaks on 6.39 eurot kuus, millele lisandub eelkooli õppematerjalide maksumus. Ka lasteaias mittekäivate laste vanematel tuleb tasuda eelkooli õppematerjalide eest. 
Eelkoolis osalemiseks tuleb esitada avaldus Valga Vallavalitsuse kodulehel (ARNO keskkonnas) lisades 1. klassi avaldusse eelkoolis osalemise soovi.

Koolipsühholoog Nadežda Selivjorstova korraldab alljärgnevad koolitused koolieelikute vanematele:

  • "Kuulata last? Kuidas?" 
  • "Peresuhted ja kolmnurgad"
  • "Mäng lapse elus"
  • "T.O.R.E – mis see on ja kuidas see toetab lapse vaimset tervist?"

Valga Põhikooli tugikeskus korraldab vajadusel aprillikuus vestlusi koolitulevate laste peredele.