Eelkool

Teadmiseks 2021. a sügisel 1. klassi astuvate õpilaste vanematele

Esimesed klassid on komplekteeritud. Edasine info edastatakse jooksvalt lapsevanematele Stuudiumi keskkonna kaudu. Palume teha kasutajakonto Stuudiumis. Valga Põhikooli Stuudium asub veebiaadressil valgapk.ope.ee 

Tööst koolieelikutega Valga Põhikoolis

2020/2021. õppeaastal töötab Valga Põhikoolis eelkool II poolaastal, 26. jaanuarist kuni 13. aprillini. Eelkool alustab tööd 26.01.2021, õppetöö toimub 13.30-15.00. Eelkool on tasuta ja selles osalemine kohustuslik nendele lastele, kes ei käi lasteaias. Soovi korral võivad eelkooli töös osaleda ka lasteaialapsed, kelle õppemaks on 6.39 eurot kuus, millele lisandub eelkooli õppematerjalide maksumus. Ka lasteaias mittekäivate laste vanematel tuleb tasuda eelkooli õppematerjalide eest. 
Eelkoolis osalemiseks tuleb esitada avaldus Valga Vallavalitsuse kodulehel (ARNO keskkonnas) lisades 1. klassi avaldusse eelkoolis osalemise soovi.

Koolipsühholoog Nadežda Selivjorstova korraldab alljärgnevad koolitused koolieelikute vanematele:

  • "Kuulata last? Kuidas?" 
  • "Peresuhted ja kolmnurgad"
  • "Mäng lapse elus"
  • "T.O.R.E – mis see on ja kuidas see toetab lapse vaimset tervist?"

Valga Põhikooli tugikeskus korraldab vajadusel aprillikuus vestlusi koolitulevate laste peredele.