Lastevanemate koosolek 27. september 2012

Lastevanemate koosolekul osales 213 lapsevanemat.

Ettekannetega esinesid:

1. Valikained I ja II kooliastmes - Tiiu Püss, õppejuht
2. Tugikeskuse tööst - Ulvi Karu, tugikeskuse juht
3. Õppe - ja kasvatustööst 2012/2013 õppeaastal - Hannely Luik-Stogov, õppejuht
4. Kooli uus kodulehekülg - Margus Talvik, IT juht
5. Kokkuvõte lapsevanemate küsitlustest - Õnne Naaris, koolipsühholoog
6. Hoolekogu tegemistest - Ruth Jürgens, hoolekogu aseesimees/ Tarmo Post
7. Miks uus õppekava ? - Tarmo Post, direktor
8. Valga Põhikooli ehitustöödest - Urmas Mõldre, linnamajandusameti juhataja

 

Lapsevanemate hääletuse tulemusena kinnitati Valga Põhikooli hoolekogu järgmiselt:

Jätkavad:

Ruth Jürgens
Kaidi Kuus
Kaidi Loos
Maarja Pundonen
Inge Heero
Kaie Määrits

Uued liikmed:

Ülle Vilo
Kersti Lepik
Aarne Koskelainen
Raivo Laine

Vilistlaste esindaja:

Lauri Drubinš

Kooli toetava organisatsiooni esindaja:

Märt Piir

 

 

2012 lastevanemate koosolek