Õppeaasta 2017-2018

1.-3. klasside lapsevanemate koosolek 14. september 2017

Koosoleku päevakord ja esitlused:

Päevakord

Psühholoog Endla Lõkova ettekanne: Mida vaadata, mida märgata - lapsevanema tähelepanekud

Õppe-ja kasvatustöö tulemuslikkuse näitajad 2016/2017. õa

5. klasside lapsevanemate koosolek 13. september 2017