Ettevõtlusklubi ja minifirmad

Ringi tegevus

Ettevõtlusklubi on 7-9. klassidele suunatud huviring, mille tegevus toetab ettevõtlusalaste põhiteadmiste omandamist ja ettevõtliku mõttelaadi arendamist õpilastes. Ringitegevuse käigus luuakse ka minifirma, mis on Junior Achievement Eesti lihtsustatud variant õpilasfirma programmist.

Ettevõtlusklubis on õpilastel võimalus:

  • saada uusi teadmisi ettevõtlusest;
  • arendada oma meeskonnatöö-, suhtlus- ja esinemisoskusi;
  • ise katsetada ja läbi mängida, mida tähendab oma firma loomine ja tegevuses hoidmine.

Minifirma tegevuse raames püütakse leida parim äriidee, arendatakse tooteid ja teenuseid, kaubeldakse aktsiatega, tegeletakse tootmise ja müügiga ning loomulikult ei puudu ka raamatupidamine.

Tegevuses järgitakse Junior Achievement Eesti minifirmade õppeprogrammi. Õpilasfirmad osalevad erinevatel õpilasfirmade laatadel üle Eesti. 2015-2016. aastal osaleti ka Valgamaa Arenguagentuuri poolt korraldatud ettevõtluskonkursil "Nupp nokib".

Saavutused

2016/2017.õa

10.12.2016 MF UNIKAD (Merili Treufeldt, Rasmus Susi, Kristel Koger), vabariiklik õpilasfirmade laat Tartus, tunnustus "Parim müügistrateegia"

11.02.2017 MF UNIKAD, õpilasfirmade laat Tallinnas, tunnustus "Stiilseim õpilasfirma"

03.04.2017 MF UNIKAD, Valgamaa noorte ettevõtluskonkurss "Nupp Nokib", III koht ja auhind 200 eurot

03.04.2017 MF Piirilinna Pommid (Maarja Pettai, Karin Eliise Rimm, Janely Rein), Valgamaa noorte ettevõtluskonkurss "Nupp Nokib", Valgamaa Äriklubi eripreemia 

 

2015/2016. õa

05.12.2015 MF Illuminati, õpilasfirmade laat "Pärnumaa jõulud 2015", aukiri "Minifirmade parim väljapanek"

12.12.2015 MF Illuminati, õpilasfirmade laat Tartu Kaubamajas, aukiri "Parim minifirma"

13.02.2016 MF Illuminati, õpilasfirmade laat Tallinnas, Kristiine keskuses, preemia "Särav start"

26.02.2016 Valgamaa noorte ettevõtluskonkurss "Nupp Nokib", I koht ja peaauhind 500 eurot ning Swedbank Valga kontori eriauhind.

14.04.2016 Eesti parima minifirma tiitel, MF Illuminati

Juhendaja

Juhendaja Maria Sikk omab õigust õpetada Junior Achievement Eesti programmide „Mina, majandus ja ettevõte“ ja "Õpilasfirma" alusel. Juhendaja on omandanud ettevõtlusalased teadmised diplomiõppes, kuulunud mitme organisatsiooni loomise ja juhtimise juurde ning tegelenud ka ise ettevõtlusega. Tema õpingute suurimaks ettevõtlusega seotud saavutuseks on Horvaatias toimunud Euroopa Turismi- ja Hotellikoolide Assotsiatsiooni rahvusvahelistel kutsevõistlustel saavutatud hõbemedal loova äriidee eest juhtimise ja ettevõtte loomise kategoorias.