Rahvatantsurühm Pääsusilmad

Sel aastal on Pääsusilmadel 1.-5. klassi pererühm.

Pääsusilmad on:

 • Valga põhikooli rahvatantsurühm, kellele meeldib tantsida ja oma tantsuga teistele inimestele ning iseendile rõõmu valmistada
 •  osa võtnud Valga põhikooli koolipidudest ja Valgamaa tantsupidudest igal aastal
 •  rõõmuga tantsinud Eesti suurtel tantsupidudel Tallinnas
 •  lapsed, kellel on lustiline eluviis, soov trenni teha ja tantsida
 •  laste rahvatantsurühm, kes hüppavad ja tantsivad kergel kujul, laulavad ja mängivad rõõmsal tujul!

Pääsusilmad saavad ellu kaasa tantsuoskuse, esinemisjulguse, hea rühi, suhtlemisoskuse ja palju häid sõpru!

Juhendaja on Inna Kallas.

Tantsurühma eesmärkideks aastatel 2014-2018 on  

 • rahvatantsu traditsioonide väärtustamine, elavdamine, järjepidevuse hoidmine ja säilitamine
 • rahvatantsu algtõdede tutvustamine ja eesti rahvatantsude tantsimine
 • oma kodukandi rahvariiete tundmine ja esinduslik kandmine
 • õige kehahoiu, rütmitunde, muusikalise kuulmise, mälu, tähelepanu, ruumitunnetuse, enesevalitsemise ja ühtekuuluvustunde arendamine
 • edukas esinemine Valga Maakonna tantsupeol, Valga Põhikooli laulu- ja tantsupeol
 • ettevalmistus XII Noorte tantsupeoks

Meie tegevused eesmärkide saavutamiseks:

 • sihipärane ja püsiv tantsuringi tegevus aastatel 2014-2018
 • valikaine tunnis „Pärimuskultuur“ eestlaste kombed, tantsud, rahvariided tutvustamine http://www.valgapk.edu.ee/opilasele/valikained/
 • kontsertideks ettevalmistavad treeningud
 • kontserdi kajastamine kooli kodulehel ja kohalikus ajalehes.
 • tantsude õppimine
 • uute rahvariiete (tüdrukutele pluusid ja vestid, poistele püksid, pluusid, vestid) soetamine tegevustoetuste abil

2014/2015 õppeaastal „Pääsusilma“ tantsulapsed pidutsesid

 • 1.-2. klasside jõulupidu 2014

Jõulupeol astusid esimest korda üles meie 1.b klassi tantsurühma „Pääsusilmad“ tantsulapsed. Tantsisime tantsu „Ümber küla ringi“, mis oli algul meie jaoks üsna raske. Jõuluvanale meeldis meie tants väga ja ta kiitis tublisid 1.b klassi lapsi. Kahjuks on meie rahvariided üsna kulunud ja seekord otsustasime tantsida jõulupeo riietes.

 • Valga maakonna tantsupidu 2014 “Tants – hinge peidetud keel”

23. mai hommikul sõitsime bussiga Otepääle. Meil oli kaasas rahvariided, joogipudel, natuke taskuraha ja vihmakeep. Me tegime hästi palju proove koos teiste maakonna lastega. Kõiki maakonna väikeseid tantsulapsi juhendas õpetaja Inna Kallas. Varsti hakkas vihma sadama ja pidime vihmakeebid peale panema. Lõunasöögiks sõime suppi ja jõime morssi. Õhtul algas kontsert, kus kõigepealt süüdati tantsupeo tuli ja siis läks tantsimiseks. Kuigi ilm oli vihmane, oli kõikidel inimestel hea tuju. Meie tantsisime tantse “Tahaksin olla” ja “Meie veski”. Kui kontsert lõppes, siis olime väsinud, aga õnnelikud, et tantsud hästi välja tulid.

 • Valga Põhikooli laulu- ja Tantsupidu „Iseendale“

Valga põhikooli laulu- ja tantsupidu oli meie oma kooli pidu, mis on nüüd juba suur meie kooli traditsioon. Kooliõue oli kogunenud palju lauljaid ja tantsijaid, samuti külalisesinejad Lätimaalt Riiast. Pääsusilmad tantsisid oma lemmiktantse ja said publikult kiituseks tugeva aplausi. Tegime rõõmu iseendale ja kõikidele vanematele.

Õppeaastal 2015-2016:

 • esinesime Valga Põhikooli kooli jõulupeol  
 • tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva
 • tantsisime Valga Põhikooli laulu- ja tantsupeol
 • tantsisime Valga maakonna tantsupeol „Päike, õhk ja vesi“ Valgas
 • võimalusel tantsime linna avalikel üritustel