Huvitav bioloogia tund

10:53 31. märts 2014
Vaatamisi:

 Teema: Mida keegi sööb?

Õppeaine: bioloogia 7. klassile

Seos õppekavaga:

  • Ülevaade eluslooduse objektidest, nende ehituse, talitluse kooskõlast
  • Toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära seostamine looma toiduobjektidega
  • Selgroogsete loomade kohastumiste võrdlemine
  • Erinevate selgroogsete loomade tähtsuse analüüsimine looduses ja inimese elus
  • Loodusliku mitmekesisuse väärtustamine

Õppevahendid:  erinevate imetajate koljud (kobras, metskits, põder, koer, kass, nugis, rebane, ilves), joonlaud, tööleht, õpik

Tegevused:

  • Rühmatöö – selgroogsete loomade koljude mõõtmine, määramine. Loomade toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna seostamine toiduobjektiga.
  • Töölehe täitmine, õpitu kinnistamine

Lõiming: matemaatika , eesti keel

Tunni koostajad, läbiviijad: Lisel Helbrodt, Tiivi Rüütel

Tunnitöö "Mida keegi sööb"