Huvitav kunstitund

10:33 05. mai 2014
Vaatamisi:

Tööleht kunstiõpetuses 9. klassile

Teema: Pildiseeria koostamine

Eesmärk: 1.Tuletada meelde autoriõiguse seadust.

                2. Leida või pildistada valitud teemale vastavaid pilte

                3. Koostada pildiseeria, kasutades kooli arvutites olevaid sobilikke programme.

                4. Rühmatöö kaudu kasvatada sõbralikkust ja kaaslastega arvestamist.

TEEMAD:1. LOODUS

                    2.VAATAMISVÄÄRSUSED

                    3.ÕPILASTE TÖÖD

TÖÖ KÄIK: 1. Pildista või leia internetist loodusteemalisi pilte(vähemalt 15)

                       2.Kirjuta pildile märksõnu, silte, nimesid(vähemalt 1variant)

                       3.Raamista pildid

                      4.Lisa efekte.

                      5.Koosta seeria.

                      6. Tööd saata minu meilele(Asta.Tammeorg@valgapk.edu.ee või salvestada mälupulgalt minu klassi arvutisse 07.03.2014.a.

ILUSAID LEIDE!

Lisana lingid:

•http://www.pizap.com/

•http://www.photofiddle.com/ondes.html

•http://www.phixr.com/

•http://fotoflexer.com/

•http://www.lunapic.com/editor/

•http://www.drpic.com/

•http://www.splashup.com/

•http://pixenate.com/

•http://www.pixer.us/

 http://www.sumopaint.com/home/

https://docs.google.com/presentation/d/1s2WTsmhbXZU1TKpk96ZjPWAJSNoracJaw9RLmOBpiLI/edit?usp=sharing

Anette töö
Elise töö