Huvitav kunstitund

10:33 05. mai 2014
Vaatamisi:

Tööleht kunstiõpetuses 9. klassile

Teema: Pildiseeria koostamine

Eesmärk: 1.Tuletada meelde autoriõiguse seadust.

                2. Leida või pildistada valitud teemale vastavaid pilte

                3. Koostada pildiseeria, kasutades kooli arvutites olevaid sobilikke programme.

                4. Rühmatöö kaudu kasvatada sõbralikkust ja kaaslastega arvestamist.

TEEMAD:1. LOODUS

                    2.VAATAMISVÄÄRSUSED

                    3.ÕPILASTE TÖÖD

TÖÖ KÄIK: 1. Pildista või leia internetist loodusteemalisi pilte(vähemalt 15)

                       2.Kirjuta pildile märksõnu, silte, nimesid(vähemalt 1variant)

                       3.Raamista pildid

                      4.Lisa efekte.

                      5.Koosta seeria.

                      6. Tööd saata minu meilele(Asta.Tammeorgvalgapk.edu.ee või salvestada mälupulgalt minu klassi arvutisse 07.03.2014.a.

ILUSAID LEIDE!

Lisana lingid:

•http://www.pizap.com/

•http://www.photofiddle.com/ondes.html

•http://www.phixr.com/

•http://fotoflexer.com/

•http://www.lunapic.com/editor/

•http://www.drpic.com/

•http://www.splashup.com/

•http://pixenate.com/

•http://www.pixer.us/

 http://www.sumopaint.com/home/

https://docs.google.com/presentation/d/1s2WTsmhbXZU1TKpk96ZjPWAJSNoracJaw9RLmOBpiLI/edit?usp=sharing

Anette töö
Elise töö