Kirjanduslik konverents 3.a klassis

10:58 26. november 2014
Vaatamisi:

Teema: E. Raud „Naksitrallid“ käsitlemine klassis.

Eesmärgid: Meelde tuletada ja arutleda kirjanduslikku teost „Naksitrallid“.

Aeg: 25.november 2014

Teema arendus:

Õpilased jaotatakse viie  kaupa rühmadesse. Iga rühm valib endi seast ühe „lektori“, kes tuleb klassi ette laua taha istuma ning küsimustele vastama. Rühma jäänud õpilased moodustavad 15 minuti jooksul „lektoritele“ kirjandusteose „Naksitrallide“ põhjal 10 küsimust.

Seejärel „reporterid“ hakkavad korda mööda esitama „lektoritele“ raamatu põhjal küsimusi. „Lektorid“ vastavad nendele küsimustele ning koguvad sellega endale punkte. Kõige rohkem saanud punktidega „lektor“ pääseb lugemistesti sooritamises.

Tunni viis läbi

Anneli Lõoke