LUULETUSE  FILOSOFEERIMINE 3.a klassis

13:32 11. veebruar 2015
Vaatamisi:

Teema: Luuletuse käsitlemine klassitunnis.

Eesmärk: Õpetada luuletusi ilmekalt  lugema, arutlema ning filosofeerima.

Tunni käik:

  • Iga õpilane valib oma luuleraamatust ette kandmiseks ühe luuletuse, mille ta loeb klassis ilmekalt  ette.
  • Klassis olevad õpilased kuulavad ning mõtlevad, missuguseid mõtteid kuuldud luuletus neis tekitas.
  • Algab filosofeerimine  kuuldud luuletuse põhjal. Kuna iga luuletus käsitleb endas erinevaid teemasid, siis sellest lähtuvalt kulgeb ka filosofeerimine. Näiteks on luuletuses räägitud unistusest.
  • Mis on unistus?
  • Miks peab unistama?
  • Kas unistused täituvad? Põhjenda.
  • Mis on unistada hea? Jne.

Filosofeerimise reegel on vaid see, et iga õpilase mõte on õige. Selleks, et oma mõtet saaks teistega jagada, tuleb oodata oma järjekorda. Järjekorra hoidmiseks on pall, mis liigub õpetajalt õpilasele ja tagasi. Õpetaja annab järgmisele soovijale ise palli, ootab, kui vastaja on oma mõtte öelnud ja saab palli jälle tagasi.

Selliselt läbi viidud õppetund õpetab õpilasi üksteist kuulama, arutlema ning  oma mõtteid julgelt ütlema, samuti teistega arvestama.

Tunni viis läbi õpetaja Anneli Lõoke