Huvitav õppetund 2.d klassis

09:09 22. oktoober 2015
Vaatamisi:

Huvitav õppetund 2.d klass 16.10.2015

Teema: „Lauamängud õpetavad“

Kahtlemata toovad lauamängud vaheldust tunnirutiini. Mängud on motiveerivad, sest  kõik tahavad olla edukad ja võimalikult kiired. Lauamängude kasutamine annab lastele võimaluse suhelda kaaslastega läbi lõbusa ja stressivaba õhkkonna. Mäng toetab edukalt laste tunnetuslikku ja personaalset arengut. Lapsed saavad harjutada eneseväljendusoskust ning arendada reaalses elus vajaminevaid oskusi nagu näiteks suhtlusoskus, läbirääkimisoskus, kuulamisoskus, teiste arvamustega arvestamise oskus, tolerantsus jne.

Suurem edu saadab neid lapsi, kes muidu tunnevad ärevust ja hirmu teiste ees rääkimisel, kuna aga lauamänge mängides on laps turvalisemas keskkonnas ning ta unustab esinemishirmu. Lauamängud aitavad igal lapsel ennast grupitegevuses mugavamalt tunda. Mängides lapsed ei tajugi, et nad tegelikult õpivad. Läbi mängu hakkavad õpilased eneselegi märkamatult paremateks keelekasutajateks, mitte pelgalt ainult kellegi teise poolt kirjutatud lausete kordajateks.

Mängude juurde kuulub alati nali ja naer, seetõttu on täiesti loomulik, et mängimise ajal on tunnis veidi rohkem lärmi. See on aga n-ö õppimise lärm, mis näitab, et ei ole õppimise hirmu ja stressivaba meeleolu on eduka õppimise alus.

Kuna mängu käigus toimub varjatud õppimine, siis tegelikult  juba ühte lauamängu mängides areneb lapsel korraga mitmeid erinevaid üldoskusi, nagu järjekorra ootamisoskus, koostööoskus, julgus, algatusvõime, otsustusvõime ja ka see, et õpilane julgeks tunda tegevustest rõõmu. Lisaks sellele on väikestes gruppides mängimine edukaks vahendiks ainevaldkondade lõimimisel.

Tunni käik:

Õpilased jaotatakse nelja  kaupa rühmadesse. Iga rühm hakkab üht lauamängu mängima.

Kui lauamäng on mängitud, vahetatakse mõne teise grupiga mäng või võetakse uus lauamäng. Ühe tunni jooksul jõudsid lapsed mängida 2 lauamängu.

Lauamängud, mida tundides kasutasime;

„Joonista ja arva“
„Eesti mälumäng, juunior“
„Tubateater“
„Millal viimati….“
„Alias“, „Täringualias“ ja „Nutikas alias“
„Õpime tundma tähti ja sõnu“
„Reis läbi elu“
„Scrabble“
„A-Ü sõnamäng kogu perele“

Tunnid viis läbi,
Õp. Kairi Voode
2.d kl. klassijuhataja.