Ajavormid selgeks

08:35 01. märts 2016
Vaatamisi:

Inglise keele ajavormide õppimine on tavaliselt väga raske, sest tuleb hulgaliselt tegusõnade põhivorme peast osata.
Selleks, et asi sujuks kergemini, tegime õppimise lihtsamaks kasutades erinevaid veebilehti.
Kodus õppimiseks sai harjutada õpetaja koostatud ebareeglipäraste tegusõnade õppimise testi:
https://quizlet.com/124046190/message-3-irregular-verbs-pg-143-part-i-flash-card
Hinde sai õpilane ka quizleti keskkonnas.

Edasi harjutasime järgmist veebilehte kasutades:
http://prperf-spast.weebly.com/irregular-verbs.html

Kolmandas harjutuses tuli kanda tabelisse kolm põhivormi, kuid vaja oli tunda ka nende tähendust.
Edasi lahendasid õpilased leheküljel
http://prperf-spast.weebly.com/crosswords.html ristsõnu, mis küsisid kord teist, siis kolmandat põhivormi.

Eesmärk on osata põhivorme just nii hästi, nagu järgmises videos.
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU

8.klassi inglise keele tunni koostas õpetaja Kersti Piir