Teistmoodi töö õpiku tekstiga

08:36 01. märts 2016
Vaatamisi:

Kui tavaliselt loeme ja tõlgime õpiku teksti, siis seekord proovisime 5.d klassiga teha keskkonnateemalise mõistekaardi.

Õpiku „Welcome 3“ lk 78 on tekst „What on earth has happened?“
Kasutades mõistekaardi keskkonda http://www.text2mindmap.com teeme teksti põhjal mõistekaardi.

Toome välja probleemid, mis on juhtunud meie veekogudega, metsadega ja õhuga.

Tunnitöö on kombineeritud töö arvuti ja õpikuga. Õpiku tekstist peab õpilane aru saama ja leidma üles erinevad keskkonnaalased probleemid. Õpilane peab oskama kanda keskkonnaalased murekohad mõistekaardile, oma töö salvestama pdf või jpg formaadis ja selle töö saatma õpetaja meilile.

Inglise keele tunni koostas õpetaja Kersti Piir