Huvitav tund 5.d klassis

11:35 18. mai 2016

Õpilastel oli ülesanne veebilehelt http://www.jokesinlevels.com/ lugeda läbi endale sobiva tasemega kolm nalja.
Antud naljade keeleõppe keskkond on tasemepõhine ja nalju saab ka kuulata.
Kolmest naljast ühe pidi kirjutama vihikusse. Iga õpilane luges oma valitud nalja teistele ette, koos tõlkisime ja naersime.
Õpetaja valitud naljakas ülesanne kandis pealkirja „Where are grandma´s teeth?“ ehk „Kus on vanaema hambad?“

Teistmoodi töö õpiku tekstiga

08:36 01. märts 2016

Kui tavaliselt loeme ja tõlgime õpiku teksti, siis seekord proovisime 5.d klassiga teha keskkonnateemalise mõistekaardi.

Õpiku „Welcome 3“ lk 78 on tekst „What on earth has happened?“
Kasutades mõistekaardi keskkonda http://www.text2mindmap.com teeme teksti põhjal mõistekaardi.

Toome välja probleemid, mis on juhtunud meie veekogudega, metsadega ja õhuga.

Ajavormid selgeks

08:35 01. märts 2016

Inglise keele ajavormide õppimine on tavaliselt väga raske, sest tuleb hulgaliselt tegusõnade põhivorme peast osata.
Selleks, et asi sujuks kergemini, tegime õppimise lihtsamaks kasutades erinevaid veebilehti.
Kodus õppimiseks sai harjutada õpetaja koostatud ebareeglipäraste tegusõnade õppimise testi:
https://quizlet.com/124046190/message-3-irregular-verbs-pg-143-part-i-flash-card
Hinde sai õpilane ka quizleti keskkonnas.

Pythagorase teoreem

11:34 11. november 2015

Matemaatika on üks mahukamaid ja sealjuures ka üks raskemaid õppeaineid koolis.

Blaise Pascal on öelnud: „Matemaatika aine on niivõrd tõsine, et on kasulik mitte lasta mööda juhuseid tema pisut huvitavamaks tegemiseks.“

Mis tekitaks õpilastes huvi?

  • Andmed ja ülevaated matemaatika ajaloost, matemaatika loojaist-matemaatikutest .
  • Vanaaegsete ülesannete kasutamine.
  • Erinevad videod.

Huvitav bioloogiatund

14:22 06. november 2015

Teema: Osmoos

Õppeaine: Bioloogia   8. klassile

Osmoosi tõttu liigub vesi läbi rakumembraani rakku ning tekib rõhk, mida nimetatakse turgoriks. Turgor annab suure osa taime rohtsete kudede mehaanilisest tugevusest. Kui vesi hakkab osmoosi tõttu rakust välja liikuma kõrgema kontsentratsiooniga lahuse suunas, rakukest etendab poolläbilaskva membraani osa, toimub plasmolüüs - tsütoplasma tõmbub veekaotuse tagajärjel kokku.

12.09.2014 14:17

Huvitav bioloogia tund

05.05.2014 10:33

Huvitav kunstitund

31.03.2014 10:53

Huvitav bioloogia tund