Käsitöö, huvitav õppetund

10:42 29. jaanuar 2014

Rahvuslik tikand ja tehnoloogia ning innovatsiooni kasutamine õppeprotsessis

8. klass

Tunni kirjeldus

Õpetaja tutvustab Eesti rahvuslikke tikandeid ning nende kasutusvõimalusi esemete disainimisel.

Õpilased saavad ülesandeks kavandada ja teostada eseme, mille kaunistamiseks on kasutatud ornamente Eesti rahvuslikust ristpistetikandist. Ristpistetikandi kavandamine toimub 5D Embroidery programmi ja tikkimine elektrooniliselt juhitava tikkimis-õmblusmasina abil