Konsultatsioonide, järelevastamiste ja annete arendamise tundide ajad I poolaastal 2018/2019. õa

 

Õpetaja Õppeaine Konsultatsioonitunni toimumise aeg  Kabinet
Toomas Duvin töö- ja tehnoloogiaõpetus E 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpetajaga 004
Tiina Fedotova eesti keel ja kirjandus E 13.00-14.00 ja kokkuleppel õpilasega 107
Marge Gross arvutiõpetus, käsitöö ja kodundus E 14.35 kokkuleppel õpilasega 201
Reet Hallaste algõpetus E 13.45-14.30; T, K 12.50-13.35 108
Lisel Helbrodt bioloogia R alates 12.50 ja kokkuleppel õpilasega 240
Raili Jahtmaa loodusõpetus ja geograafia E, K 14.30 kokkuleppel õpilasega 303
Jaanika Joosu algõpetus N 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega 104
Inna Kallas algõpetus T 11.55-12.40 V-106
Tiiu Kallion algõpetus N 12.50-13.35 ja kokkuleppel õpilasega V-104
Iina Kalbri õpioskused, 7.e/7.i K 14.30-15.15 022
Ulvi Karu eesti keel ja kirjandus, ajalugu K 14.35 ja erikokkulepe õpilasega 238
Eve-Mall Kirt eesti keel ja kirjandus K 14.35 ja kokkuleppel õpilasega 205
Ene Kivi matemaatika N 13.45 ja kokkuleppel õpilastega 305
Svetlana Kljava vene keel N 13.45 ja kokkuleppel õpilastega 304
Jane Koemets inglise keel N 13.45-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 406
Urlika Koop algõpetus N 12.50-13.35 106
Jaan Kroon töö- ja tehnoloogiaõpetus T 13.45-15.00; K 13.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 004;005
Katrin Kuivits 4./5.e klass Kokkuleppel õpilasega 413
Ester Kukk ajalugu ja ühiskonnaõpetus T 14.30-15.20 ja kokkuleppel õpilasega 209
Külli Kukk matemaatika K 13.45-15.20 ja kokkuleppel õpilasega 309
Merike Kuld algõpetus N 12.50-13.35 ja kokkuleppel õpilasega 111
Õie Kurdgelia inglise keel E 14.30 ja kokkuleppel õpilastega 404
Karin Kütimets matemaatika K 13.45-15.15 ja kokkuleppel õpilasega 306
Reet Laanoja muusika K 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega 132
Airi Laine algõpetus E 12.50-13.35 ja N 13.40-14.25 V-103
Tiina Lillemets algõpetus K 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega 105
Lii Luts käsitöö ja kodundus N 13:45-14:30 ja kokkuleppel õpilasega 403
Anneli Lõoke algõpetus T 13.45-14.30; K 12.50-13.35, kokkuleppel õpilasega V-107
Merike Madal keemia N 14.35-15.20 ja kokkuleppel õpilasega 233
Anneli Malleus inglise keel N 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega 412
Liia Meltsas algõpetuse õppeained R 10.50-11.45 ja kokkuleppel õpetajaga 212
Riho Meri kehaline kasvatus N 14.30-15.15 spordihall staadion
Ivar Mitri matemaatika, 6.e R 11.45-12.40 ja kokkuleppel õpetajaga 008
Merike Mõttus muusika 1.-3. klass E 12.50-13.35 V-204
Eeva Nugis algõpetus E 11.50-12.40 ja kokkuleppel õpilasega V-105
Elke Olesk geograafia, loodusõpetus N 13.45-15.15 ja kokkuleppel õpilasega 303
Kati Otepalu matemaatika T 13.45 ja kokkuleppel õpilasega 204
Terje Orula kehaline kasvatus kokkuleppel õpilasega  
Eve-Rita Peet algõpetus E13.45-14.45; N 12.50-13.50 109
Kersti Piir inglise keel E 13.45-14.30; N 14.30 ja kokkuleppel õpilasega 202
Kristina Ploom algõpetus E, T, K kell 12.50-13.35 ja kokkuleppel õpilasega V-101
Birgit Punt algõpetus E 13.45-14.30 ja K 12.50-13.35 110
Margit Punt matemaatika N 12.50-13.35 ja 14.40-15.20 301
Siiri Põldsaar muusika E 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega 123
Marika Riit ajalugu ja ühiskonnaõpetus K 14.35-15.20 ja kokkuleppel õpilasega 208
Anne Rätsep inglise keel K 14.30-15.20 ja kokkuleppel õpetajaga 409
Tiivi Rüütel loodusõpetus/bioloogia K 14.30-15.30, N 14.30-15.30 ja kokkuleppel õpilasega 240
Maria Sikk kunstiõpetus K 13.45 ja kokkuleppel õpilasega 311
Virve Sinisalu algõpetus E 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega V-201
Jelena Stepanova vene keel T 14.30-15.15 204
Ille Sõrmus algõpetus E 12.45-13.30 ja kokkuleppel õpilasega V-203
Ene Sõstar eesti keel ja kirjandus T 13.45 ja kokkuleppel õpilasega 206
Ave Säks koduõpe, õpiabi kokkuleppel õpilasega  
Anželika Šemeljova vene keel N 13.45-14.45 ja kokkuleppel õpilasega 210
Harry Zilensk eesti keel ja kirjandus T 13.45-14.30 211
Asta Tammeorg käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus E.14.30-15 30 ja kokkuleppel õpilastega 401
Anneli Taul kehaline kasvatus  K 14.30-15.15   spordihall
Margit Tiislär saksa keel N 14.30-15.15 ja kokkuleppel õpilasega 407
Tiina Tiislär saksa keel E 14.30-15.15 ja kokkuleppel õpilasega 406
Maarika Tikk lihtsustatud õppekava Kokkuleppel õpilasega 410
Katrin Timakova füüsika K 14:30-15:30 ja kokkuleppel õpilasega 242
Jelena Tops vene keel K 14:30-15:30 ja kokkuleppel õpilasega 408
Merly Tootmaa eesti keel ja kirjandus R 11.45-13.35 ja kokkuleppel õpilasega 237
Peeter Tõldsepp kehaline kasvatus N 14.30-15.15  spordihall
Andris Uibo kehaline kasvatus T 14.30-15.15  võimla
Merle Uibo kehaline kasvatus T 14.30-15.15  võimla
Kerly Uppin matemaatika K 13.45 ja kokkuleppel õpilasega 308
Sirle Veider eesti keel ja kirjandus E 13.45 ja kokkuleppel õpilasega 411
Maimu Vismann inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus T 14.30-15.15 ja kokkuleppel õpilasega 210
Gerta Vister kunstiõpetus T 14.30 ja kokkuleppel õpilasega 311
Kairi Voode algõpetus E 11.55-13.35 ja kokkuleppel õpilasega V-205