Konsultatsioonide, järelevastamiste ja annete arendamise tundide ajad 2019/2020. õa

 

Õpetaja Õppeaine Konsultatsioonitunni toimumise aeg  Kabinet
Toomas Duvin töö- ja tehnoloogiaõpetus E 14.05 ja kokkuleppel õpetajaga 004
Tiina Fedotova eesti keel ja kirjandus K 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 107
Marge Gross arvutiõpetus, käsitöö ja kodundus E 13.10-13.55 ja kokkuleppel õpilasega 201
Reet Hallaste algõpetus K-R 13.10-13.55 108
Lisel Helbrodt bioloogia R alates 13.00 ja kokkuleppel õpilasega 328
Raili Jahtmaa loodusõpetus ja geograafia E, K 15.00 kokkuleppel õpilasega (registreerumine paberil) 333
Jaanika Joosu algõpetus T 12.55-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 104
Inna Kallas algõpetus K 13.55 ja kokkuleppel õpilasega 233
Tiiu Kallion algõpetus N 12.10- 12.55 ja kokkuleppel õpilasega 112
Iina Kalbri õpioskused N 14.30-15.15 ja kokkuleppel õpilasega 022
Ulvi Karu eesti keel ja kirjandus, ajalugu N 14.05-14.50 ja kokkuleppel õpilasega 332
Eve-Mall Kirt eesti keel ja kirjandus T 14.05-14.50 ja kokkuleppel õpilasega 205
Ene Kivi matemaatika N 14.00-15.40 ja kokkuleppel õpilastega 305
Svetlana Kljava vene keel K 13.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 411
Jane Koemets inglise keel K 14.00 ja kokkuleppel õpilasega 406
Urlika Koop algõpetus K 13.10-13.55 R 11.10-11.55 106
Jaan Kroon töö- ja tehnoloogiaõpetus T 14.05 ja kokkuleppel õpilasega 004;005
Ester Kukk ajalugu ja ühiskonnaõpetus T 14.50-15.35 ja kokkuleppel õpilasega 301
Külli Kukk matemaatika K 13.45-15.20 ja kokkuleppel õpilasega 309
Merike Kuld algõpetus E-K 13.10-13.55 ja kokkuleppel õpilasega 111
Õie Kurdgelia inglise keel R 11.40-12.30 ja kokkuleppel õpilastega 204
Kaidar Kängsepp füüsika N 14.55 - 15.40 329
Irja Kängsepp matemaatika K 14.50  
Rudo Lilleleht matemaatika N 14.05  
Reet Laanoja muusika T 13.30-15.30 ja kokkuleppel õpilasega 132
Tiina Lillemets algõpetus K 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega 105
Lii Luts käsitöö ja kodundus K 13.55- 14.40 ja kokkuleppel õpilasega 403
Anneli Lõoke algõpetus T 13.45-14.30; K 12.50-13.35, kokkuleppel õpilasega 210
Merike Madal keemia N 14.55-15.40 ja kokkuleppel õpilasega 327
Anneli Malleus inglise keel N 14.55-15.40, R 12.45-13.30 ja kokkuleppel õpilasega 412
Liia Meltsas algõpetuse õppeained R 11.40 alates ja kokkuleppel õpilasega 212
Riho Meri kehaline kasvatus K 14.50-15.35 spordihall staadion
Ivar Mitri matemaatika K 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 323
Merike Mõttus muusika 1.-3. klass E 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega  
Eeva Nugis algõpetus E 12.50-13.35 ja kokkuleppel õpilasega. 208
Elke Olesk geograafia, loodusõpetus T 14.30-16.00; R 12.00-13.30 ja kokkuleppel õpilasega 333
Marje Olsen matemaatika N 14.00-15.00 ja kokkleppel õpilasega 304
Terje Orula kehaline kasvatus E 12.10 ja kokkuleppel õpilasega  
Eve-Rita Peet algõpetus E 12.10-12.55 ja K 12.10-12.55 109
Kersti Piir inglise keel E 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 202
Kristina Ploom algõpetus E,T, K 12.10-12.55 ja kokkuleppel õpilasega 211
Birgit Punt algõpetus K 12.10-12.55 ja kokkuleppel õpilasega 110
Siiri Põldsaar muusika K 12.50 - 13.30 ja kokkuleppel õpilasega 123
Janne Raidve eesti keel, kirjandus E 14.00-14.45 ja kokkuleppel õpetajaga 235
Marika Riit ajalugu ja ühiskonnaõpetus K 14.50-15.50 ja kokkuleppel õpilasega 303
Anne Rätsep inglise keel N 14.50-15.30 ja kokkuleppel õpilasega 409
Tiivi Rüütel loodusõpetus/bioloogia E 14.50-15.30, K 13.50-15.30 ja kokkuleppel õpilasega 328
Maria Sikk kunstiõpetus kokkuleppel õpilasega 311
Virve Sinisalu algõpetus E 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega 334
Viivika Sinisalu algõpetus E,T, N 13.00-13.45 207
Ille Sõrmus algõpetus T 12.55-13.55 ja kokkuleppel õpilasega 234
Ene Sõstar eesti keel ja kirjandus T 14.00-14.45  206
Ave Säks koduõpe, õpiabi kokkuleppel õpilasega  
Anželika Šemeljova vene keel K 14.00-14.45 ja kokkuleppel õpilasega 210
Asta Tammeorg käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus T 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilastega 322
Anneli Taul kehaline kasvatus E 15.00-15.45 spordihall
Margit Tiislär saksa keel N 14.50-15.35 ja kokkuleppel õpilasega 407
Maarika Tikk lihtsustatud õppekava R 12.10-12.55 ja kokkuleppel õpilasega 410
Jelena Tops vene keel N 13.55-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 408
Merly Tootmaa eesti keel ja kirjandus N 13.55-15.00, R 11.55-12.40 ja kokkuleppel õpilasega 241
Peeter Tõldsepp kehaline kasvatus N 14.50-15.35 spordihall
Andris Uibo kehaline kasvatus T 15.00-15.45 võimla
Merle Uibo kehaline kasvatus T 15.00-15.45 võimla
Kerly Uppin matemaatika R alates 11.40 kokkuleppel õpilasega 308
Maimu Vismann inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus K 14.05-14.50 või kokkuleppel õpilasega 240
Kairi Voode algõpetus N 13.10-13.55 ja kokkuleppel õpilasega 209
Margi Vähi kunstiõpetus T 14.30 ja kokkuleppel õpilasega 311
Pauliina Võõras eesti keel ja kirjandus T 14.00-14.45 ja kokkuleppel õpilasega