Konsultatsioonide, järelevastamiste ja annete arendamise tundide ajad 2019/2020. õa

 

Õpetaja Õppeaine Konsultatsioonitunni toimumise aeg  Kabinet
Toomas Duvin töö- ja tehnoloogiaõpetus T 14.55-15.30 kokkuleppel õpetajaga 004
Tiina Fedotova eesti keel ja kirjandus E 13.00-14.00 ja kokkuleppel õpilasega 107
Marge Gross arvutiõpetus, käsitöö ja kodundus E 14.50 kokkuleppel õpilasega 201
Reet Hallaste algõpetus T 13.10-13.55, K 13.10-13.55, R 12.10-12.55 108
Lisel Helbrodt bioloogia R alates 13.00 ja kokkuleppel õpilasega 328
Raili Jahtmaa loodusõpetus ja geograafia E, K 15.00 kokkuleppel õpilasega (registreerumine paberil) 333
Jaanika Joosu algõpetus N 14.05-14.50 ja kokkuleppel õpilasega 104
Inna Kallas algõpetus K 13.55 ja kokkuleppel õpilasega 233
Tiiu Kallion algõpetus N 12.10- 12.55 ja kokkuleppel õpilasega 112
Iina Kalbri õpioskused K 14.30-15.15 022
Ulvi Karu eesti keel ja kirjandus, ajalugu N 14.05-14.50 ja erikokkulepe õpilasega 332
Eve-Mall Kirt eesti keel ja kirjandus K 14.00 ja kokkuleppel õpilasega 205
Ene Kivi matemaatika N 14.00 ja kokkuleppel õpilastega 305
Svetlana Kljava vene keel N 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 411
Jane Koemets inglise keel N 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 406
Urlika Koop algõpetus N 12.50-13.35 106
Jaan Kroon töö- ja tehnoloogiaõpetus E 13.00-14.30; K 13.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 004;005
Ester Kukk ajalugu ja ühiskonnaõpetus T 14.30-15.20 ja kokkuleppel õpilasega 301
Külli Kukk matemaatika K 13.45-15.20 ja kokkuleppel õpilasega 309
Merike Kuld algõpetus E-N 13.10-13.55 ja kokkuleppel õpilasega 111
Õie Kurdgelia inglise keel E 14.30 ja kokkuleppel õpilastega 204
Kaidar Kängsepp füüsika kokkuleppel õpilasega 329
Irja Kängsepp matemaatika    
Reet Laanoja muusika T 13.30-15.30 ja kokkuleppel õpilasega 132
Airi Laine algõpetus T 12.10-12.55 ja K 12.55-13.45 335
Tiina Lillemets algõpetus K 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega 105
Lii Luts käsitöö ja kodundus N 13:55-14:40 ja kokkuleppel õpilasega 403
Anneli Lõoke algõpetus T 13.45-14.30; K 12.50-13.35, kokkuleppel õpilasega 210
Merike Madal keemia K kell 14. 55-15.40 ja kokkuleppel õpilasega 327
Anneli Malleus inglise keel N 14:55-15:40 ja kokkuleppel õpilasega 412
Liia Meltsas algõpetuse õppeained R 10.50-11.45 ja kokkuleppel õpilasega 212
Riho Meri kehaline kasvatus N 14.30-15.15 spordihall staadion
Ivar Mitri matemaatika K 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 323
Sirle Märtsin eesti keel, kirjandus E 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega  
Merike Mõttus muusika 1.-3. klass E 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega  
Eeva Nugis algõpetus E 12.50-13.35 ja kokkuleppel õpilasega 208
Elke Olesk geograafia, loodusõpetus T 14.50 - 16.00 ja kokkuleppel õpilasega 333
Marje Olsen matemaatika N 14.00-15.00 ja kokkleppel õpilasega 304
Terje Orula kehaline kasvatus kokkuleppel õpilasega  
Eve-Rita Peet algõpetus E 12.10-12.55 ja K 12.10-12.55 109
Kersti Piir inglise keel E 14.00-15.00; ja kokkuleppel õpilasega 202
Kristina Ploom algõpetus T 11.10-12.55 ja kokkuleppel õpilasega 211
Birgit Punt algõpetus K12.10-13.55 ja R 11.10-11.55 110
Siiri Põldsaar muusika K 14.00-14.45 ja kokkuleppel õpilasega 123
Janne Raidve eesti keel, kirjandus K 14.00-14.45 ja kokkuleppel õpetajaga 235
Marika Riit ajalugu ja ühiskonnaõpetus K 15.00-15.55, muul ajal kokkuleppel õpilasega 303
Anne Rätsep inglise keel N 14.50-15.30 ja kokkuleppel õpetajaga 409
Tiivi Rüütel loodusõpetus/bioloogia E 14.50 - 15.30, K 13.50 - 15.30 või kokkuleppel õpilasega 328
Maria Sikk kunstiõpetus kokkuleppel õpilasega 311
Virve Sinisalu algõpetus E 13.45-14.30 ja kokkuleppel õpilasega 334
Viivika Sinisalu algõpetus T, N 13.10-13.35 207
Ille Sõrmus algõpetus T 12.55-13.55 ja kokkuleppel õpilasega 234
Ene Sõstar eesti keel ja kirjandus T 14.00-14.45 ja kokkuleppel õpilasega 206
Ave Säks koduõpe, õpiabi kokkuleppel õpilasega  
Anželika Šemeljova vene keel T 14.00-14.45 ja kokkuleppel õpilasega 210
Asta Tammeorg käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus K 14.00-15.10 ja kokkuleppel õpilastega 322
Anneli Taul kehaline kasvatus E 14.30-15.15   spordihall
Margit Tiislär saksa keel N 14.50-15.35 ja kokkuleppel õpilasega 407
Maarika Tikk lihtsustatud õppekava Kokkuleppel õpilasega 410
Jelena Tops vene keel E, K 14.00-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 408
Merly Tootmaa eesti keel ja kirjandus N 13.55-15.00 ja kokkuleppel õpilasega 241
Peeter Tõldsepp kehaline kasvatus N 14.50-15.35 spordihall
Andris Uibo kehaline kasvatus T 15.00-15.45 võimla
Merle Uibo kehaline kasvatus K 14.00-14.45 võimla
Kerly Uppin matemaatika R alates 11.40 kokkuleppel õpilasega 308
Maimu Vismann inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus T 14.30-15.15 ja kokkuleppel õpilasega 240
Kairi Voode algõpetus E 14.05-14.50 ja kokkuleppel õpilasega 209
Margi Vähi kunstiõpetus   311