Konsultatsioonide, järelevastamiste ja annete arendamise tundide ajad 2021/2022. õa

 

Õpetaja Õppeaine Konsultatsioonitunni toimumise aeg  Kabinet
Maarja Appo algõpetus T 12.00 - 12.45 või kokkuleppel õpetajaga 405
Toomas Duvin töö- ja tehnoloogiaõpetus T 14.50 - 15.30 või kokkuleppel õpetajaga 004
Tiina Fedotova eesti keel ja kirjandus E 13.10 - 13.55 või kokkuleppel õpetajaga 107
Marge Gross arvutiõpetus, käsitöö ja kodundus N 14.50 - 15.30 või kokkuleppel õpetajaga 201
Reet Hallaste algõpetus E, T, K, 13.10 - 13.55, N 12.10 - 12.55 108
Lisel Helbrodt bioloogia R 12.55 - 13.55 või kokkuleppel õpetajaga 328
Jaanika Joosu algõpetus K 13.00 - 13.45 või kokkuleppel õpetajaga 104
Inna Kallas algõpetus E 13.10 - 13.55, K 14.00 - 14.45 233
Tiiu Kallion individuaalõpetus  E 14.00-14.30 või vastavalt vajadusele 112
Iina Kalbri õpioskused N 14.50 - 15.30 või kokkuleppel õpetajaga 022
Ulvi Karu eesti keel ja kirjandus, ajalugu N 14.50 - 15.30 või kokkuleppel õpetajaga 332
Eve-Mall Kirt eesti keel ja kirjandus T 14.55 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 205
Ene Kivi matemaatika K 14.55 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 305
Svetlana Kljava vene keel N 14.55 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 411
Jane Koemets inglise keel T 14.55 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 406
Urlika Koop algõpetus T 13.10 - 13.55, N 12.10 - 12.55, R 10.55 - 11.40 106
Jaan Kroon töö- ja tehnoloogiaõpetus E 14.55 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 004;005
Katrin Kuivits eesti keel ja kirjandus E 13.00 - 15.00 või kokkuleppel õpetajaga 241
Ester Kukk ajalugu ja ühiskonnaõpetus T 14.55 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 301
Külli Kukk matemaatika N 14.05 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 309
Merike Kuld algõpetus T 13.00 - 13.45 N 12.00 - 12.45 R 11.00 - 11.45 111
Õie Kurdgelia inglise keel N 14.05 või kokkuleppel õpetajaga 204
Kaidar Kängsepp füüsika R 13.10 või kokkuleppel õpetajaga 329
Irja Kängsepp matemaatika N 14.50 - 15.30 VG aula
Rudo Lilleleht matemaatika N 13.15 - 15.45, R 11.00 - 12.00 306
Reet Laanoja muusika N 15.00 - 16.00 132
Tiia Leinola-Kablukov algõpetus T 12.10-12.55 112
Tiina Lillemets algõpetus E 14.05 - 14.50 105
Lii Luts käsitöö ja kodundus K 14.55 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 403
Anneli Lõoke algõpetus Kokkuleppel õpetajaga 210
Merike Madal keemia R 12.45 - 13.45 327
Anneli Malleus inglise keel N 14:55-15:40 või kokkuleppel õpetajaga 412
Liia Meltsas 9.klassi õppeained R kokkuleppel õpetajaga 212
Riho Meri kehaline kasvatus Kokkuleppel õpetajaga spordihall staadion
Ivar Mitri matemaatika R kokkuleppel õpetajaga 323
Eike Mürk geograafia, loodusõpetus, individuaalõpe E 12.10 - 12.55 või kokkuleppel õpetajaga  
Eeva Nugis algõpetus E 13.10 - 13.55 või kokkuleppel õpetajaga 208
Elke Olesk geograafia, loodusõpetus T 15.00 - 16.00, R 12.00 - 13.00 333
Marje Olsen matemaatika N 13:00 - 14:00 või kokkuleppel õpetajaga 304
Terje Orula kehaline kasvatus K 14.00 - 14.45 kokkuleppel õpetajaga  
Eve-Rita Peet algõpetus E, T, K 13.10 - 13.55 109
Kersti Piir inglise keel E 14.00 või kokkuleppel õpetajaga 202
Kristina Ploom algõpetus E, T, N 13.10 - 13.55 või kokkuleppel õpetajaga 211
Birgit Punt algõpetus T 13.10 - 13.55 või kokkuleppel õpetajaga 110
Siiri Põldsaar muusika E 14.05-14.50 või kokkuleppel õpetajaga 123
Janne Raidve eesti keel, kirjandus K 15.00 235
Marika Riit ajalugu ja ühiskonnaõpetus N 14.00 - 15.20 või kokkuleppel õpetajaga 303
Anne Rätsep inglise keel T 14.05 või kokkuleppel õpetajaga 409
Tiivi Rüütel loodusõpetus/bioloogia K 15.00 või kokkuleppel õpetajaga 328
Maria Sikk kunstiõpetus Kokkuleppel õpetajaga 311
Virve Sinisalu algõpetus E, K, N 13.10 - 13.55 või kokkuleppel õpetajaga 334
Viivika Sinisalu algõpetus N 13.00-13.45 207
Külli Starke algõpetus E, K, N 13.10 - 13.55 või kokkuleppel õpetajaga 335
Ille Sõrmus algõpetus E 14.05 või kokkuleppel õpetajaga 234
Ene Sõstar eesti keel ja kirjandus K 15.00 või kokkuleppel õpetajaga 206
Ave Säks koduõpe, õpiabi Kokkuleppel õpetajaga  
Anželika Šemeljova vene keel T 14.55 -15.40 või kokkuleppel õpetajaga 404
Asta Tammeorg käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus K 14.50 - 15.45 või kokkuleppel õpetajaga 322
Anneli Taul kehaline kasvatus N 14.55 - 15.40 spordihall
Margit Tiislär saksa keel K 14.50 - 15.45 407
Maarika Tikk lihtsustatud õppekava R 12.10-13.00 410
Jelena Tops vene keel E 13.00 - 15.00 või kokkuleppel õpetajaga 408
Peeter Tõldsepp kehaline kasvatus N 14.55 - 15.40 spordihall
Andris Uibo kehaline kasvatus T 14.55 - 15.40 võimla
Merle Uibo kehaline kasvatus T 14.55 - 15.40 võimla
Kerly Uppin matemaatika N 14.55 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 308
Maimu Vismann inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus N 14.05 - 14.50 või kokkuleppel õpetajaga 210
Marje Vokk individuaalõpetaja Kokkuleppel õpetajaga 312
Kairi Voode algõpetus N 13.10 - 13.55 või kokkuleppel õpetajaga 209
Margi Vähi kunstiõpetus E ja T 15.00 311
Inari Vähi töö- ja tehnoloogiaõpetus Kokkuleppel õpetajaga  
Pauliina Võõras eesti keel ja kirjandus T 14.55 - 15.40 või kokkuleppel õpetajaga 239