Konsultatsioonide, järelevastamiste ja annete arendamise tundide ajad I poolaastal 2017/2018 õa

dir kk 09.10.2017 nr 4-1/19 

Õpetaja Õppeaine Konsultatsioonitunni toimumise aeg  Kabinet
Toomas Duvin töö- ja tehnoloogiaõpetus K 14.30; kokkuleppel õpilasega 004
Tiina Fedotova eesti keel ja kirjandus E 13.40-14.25 107
Marge Gross arvutiõpetus, käsitöö ja kodundus N 14.30-15.15 201
Reet Hallaste algõpetus E 12.50-13.35 108
Lisel Helbrodt bioloogia R 12.30-15.00 240
Raili Jahtmaa loodusõpetus ja geograafia E 14.30; kokkuleppel õpilasega 303
Ester Jürgen algõpetus T 13.45-14.30 V-106
Inna Kallas algõpetus N 12.50 110
Marelle Kansonen eesti keel ja kirjandus T 13.45; kokkuleppel õpilasega 205
Ulvi Karu eesti keel ja kirjandus, ajalugu N 14.35 112
Eve-Mall Kirt eesti keel ja kirjandus T 14.35; kokkuleppel õpilasega 409
Ene Kivi matemaatika K 13.45 305
Svetlana Kljava vene keel T 14.30 304
Jane Koemets inglise keel N 13.45-15.00; kokkuleppel õpilasega 406
Urlika Koop algõpetus E 11.55-12.40 106
Jaan Kroon töö- ja tehnoloogiaõpetus T 13.40 005
Katrin Kuivits 4./6.e klass N 13.40-14.25; kokkuleppel õpilasega 008
Ester Kukk ajalugu ja ühiskonnaõpetus T 13.30 209
Külli Kukk matemaatika K 13.45 309
Merike Kuld algõpetus E, T, K 11.55-12.40 111
Õie Kurdgelia inglise keel R 12.40-13.25; kokkuleppel õpilasega 404
Karin Kütimets matemaatika K 13.45; kokkuleppel õpilasega 306
Reet Laanoja muusika K 13.45-15.30; T,N,R kokkuleppel õpilasega 132
Airi Laine algõpetus T 13.40; N 13.00 V-103
Tiina Lall algõpetus N 13.45- 14.30 V-105
Lii Luts käsitöö ja kodundus E 13.30; kokkuleppel õpilasega 403
Anneli Lõoke algõpetus E, T 12.50-14.30  V-107
Merike Madal keemia T 14.35 233
Anneli Malleus inglise keel N 14.30-15.15; kokkuleppel õpialsega 022
Liia Meltsas algõpetuse õppeained K 12.45-13.30 212
Riho Meri kehaline kasvatus K 15.00-16.00 spordihall
Merike Mõttus muusika 2.-3. klass E 13.40-14.25 V-204
Eeva Nugis algõpetus E 13.30; kokkuleppel õpilasega 105
Elke Olesk geograafia, loodusõpetus K 13.40-15.20 303
Kati Otepalu matemaatika N 13.40 204
Eve-Rita Peet algõpetus T 11.55-13.35; N 12.50-13.35 V-205
Kersti Piir inglise keel E 13.30; kokkuleppel õpilasega 202
Kristina Ploom algõpetus E, T, K, N 12.40-13.35 V 101
Birgit Punt algõpetus T 12.50-13.35; N 12.50-13.35 V-203
Margit Punt matemaatika K 14.40-15.25 301
Siiri Põldsaar muusika E 12.50-14.30; kokkuleppel õpilasega 123
Marika Riit ajalugu ja ühiskonnaõpetus T 14.30-15.15; (K 13.45-14.30 kokkuleppel õpilasega) 208
Anne Rätsep inglise keel K 14.25-15.20; kokkuleppel õpilasega 411
Tiivi Rüütel loodusõpetus/bioloogia T 14.30-15.30; N 13.35-15.30 240
Leili Siilivask vene keel E 13.45-14.30; kokkuleppel õpilasega 204
Virve Sinisalu algõpetus E, T 12.50-13.35; kokkuleppel õpilasega V-201
Jelena Stepanova vene keel E 14.30 204
Ille Sõrmus algõpetus K 13.30-14.25 103
Ene Sõstar eesti keel ja kirjandus T 13.40-14.25; N 14.35-15.30; kokkuleppel õpilasega 206
Ave Säks keemia, füüsika T, N 13.40-14.25 413
Harry Zilensk eesti keel ja kirjandus K 14.20; kokkuleppel õpilasega 211
Asta Tammeorg käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus T, N 14.30-15.15; kokkuleppel õpilasega 401
Anneli Taul kehaline kasvatus N 14.30-15.30 spordihall
Margit Tiislär saksa keel E 13.35; kokkuleppel õpilasega 407
Tiina Tiislär saksa keel T 14.30; kokkuleppel õpilasega 413
Maarika Tikk lihtsustatud õppekava T 14.00-14.30; kokkuleppel õpilasega 410
Katrin Timakova füüsika E 14.30-15.25 242
Jelena Tops vene keel N 13.35-15.30 408
Merly Tootmaa eesti keel ja kirjandus T 14.30-15.30; R 12.40-13.40 237
Peeter Tõldsepp kehaline kasvatus K 14.30-15.15 spordihall
Andris Uibo kehaline kasvatus K 14.30-15.15 võimla
Merle Uibo kehaline kasvatus K 14.30-15.15 võimla
Kerly Uppin matemaatika K 13.45-14.30; kokkuleppel õpilasega 308
Sirle Veider algõpetus N 13.35-14.30; kokkuleppel õpilasega 312
Helle Veske algõpetus T, N 11.50-12.40 405
Maimu Vismann inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus T 14.30-15.15 210
Gerta Vister kunstiõpetus T 14.30-15.15; kokkuleppel õpilasega 311
Kairi Voode algõpetus K 13.45-14.30; kokkuleppel õpilasega 109
Reilika Hunt inglise keel, 3.kl E, K 12.50-14.30; kokkuleppel õpilasega V-211