Lõpueksamid 2019/2020

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Haridus- ja teadusministri määrusega 03.07.2019 nr 21 on kehtestatud algavaks õppeaastaks põhikooli lõpueksamid järgmistel aegadel ja ainetes: 

§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.