Tasemetööd 2019/2020

Haridus- ja teadusministri määrusega 03.07.2019 nr 21 on kehtestatud algavaks õppeaastaks põhikooli tasemetööd järgmistel aegadel ja ainetes: 

§ 4Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

(1) 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
2) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.