8. ja 9. klasside infokoosolek õpilastele ja lapsevanematele

Teisipäev, 17. september 2019
Algus kell 18:00
Lõpp 19:00

Päevakord:

  1. Direktori tervitussõnad
  2. Põhikooli lõpetamise tingimuste tutvustamine
  3. Karjääriõpetus 9. klassis
  4. Valga Gümnaasiumi ootused sisseastujatele
  5. Edasiõppimise võimalused Valgamaa Kutseõppekeskuses
  6. Kohapeal algatatud küsimused

 

Ühisele koosolekule järgnevad klasside koosolekud (täpsem info klassijuhatajatelt)