7.c ja 7.d klasside õpilased õpivad metsakooslusi ja treenivad keha Otepääl

Kolmapäev, 18. september 2019
Algus kell 08:00

Õpilased tutvuvad Pühajärve ümbruse looduse ja ajalooga, metsatüüpidega, metsarinnete ja mullaprofiilidega. Loovad seoseid alustaimestiku liigilise koosseisu ja mullaomaduste vahel. Teevad praktilist rühmatööd. Õppeprogramm toetab riiklikku õppekava.
Õppepäeva toetab Valgamaa Metsaühistu