4. b ja 4. c klassi õpilased õppeekskursioonil  "Sügis linnuriigis"

Neljapäev, 19. september 2019
Toimumise koht: Kabli külastuskeskus

Õppekäik on sissejuhatav osa avatud klassiruumis õppivate õpilaste käesoleva õppeaasta projektist "Linnud".
Eesmärk: Tutvume erinevate lindudega, uurime, milliseid ettevalmistusi teevad linnud rändeks ja mis saab nendest lindudest, kes jäävad paigale.
Õpitulemus: Lindude osa ökosüsteemis ja tähtsus inimese elus.