5.c ja 5.d klasside õpilased osalevad õppeprogrammis "Kalad ja veetaimed"

Esmaspäev, 23. september 2019
Algus kell 08:00

Eesmärk: Õpilased õpivad kirjeldama mageveekogu kui elukooslust, mõistavad vees elavate taimede rolli nii veekongus kui maismaal. Õpilased oskavad eristada eri liiki kalu nende väliste tunnuste järgi, tunnevad kala keha topograafiat, tunnevad esmaseid kalastusvõtteid, teavad säästva kalastamise ja kalanduse põhimõtteid. Oskavad nimetada kaitsealuseid ja võõrliike ja põhjendada nende mõju keskkonnale.
Õppeprogramm toimub Võrtsjärve järvemuuseumis.
Õppeprogrammi toetab SA KIK