8.c, 8.d, 8.e ja 8.i kl. osalevad õppeprogrammis „Maailm läbi füüsika ja keemia"

Teisipäev, 04. veebruar 2020

Õppeprogrammis „Maailm läbi füüsika ja keemia“ uuritakse, milliseid meetodeid teadlased loodusteadustest kasutavad (katsed, mõõtmine, spektroskoopia) ning mis on seotud Tartu Ülikoolis tehtud uurimistööga, näiteks Mihhail Tswet ja kromatograafia meetod või Aksel Kipper ja spektroskoopia. Programm seob põhikooli loodusõpetuse, geograafia, füüsika ja keemia õppekavad teaduse ajalooga ning pakub lisateavet koolis õpitule.
Õppeprorgammi toimub Tartu Ülikooli muuseumis ja Tartu Tähetornis.
Õppeprogrammi toetab SA KIK