7.b klass osaleb õppeprogrammis „Mõõtmised ja kaart“

Teisipäev, 28. aprill 2020

Õppeprogramm toimub Tartu Ülikooli loodusmuuseumi spetsialistide juhendamisel, Toomemäel.
Eesmärk: Õues toimuval õppeprogrammil mõõdavad õpilased maastikuelemente (nõlva kõrgus ja kalle, vahemaa pikkus) ja tutvuvad kaardi, tingmärkide, kaardimõõdu ja kompassiga. Kavas on praktilised ülesanded ja orienteerumine. Õpilased saavad hakkama orienteerumisega loodusmaastikul.
Palun riietuda vastavalt ilmale (soojalt).
Õppeprogrammis osalemist toetab SA KIK
Õppeprogrammile väljasõit on koolimaja juurest kell 8.30.