9.c klass õppeprogrammis „Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani“

Teisipäev, 28. aprill 2020

Eesmärgid: Õpilased tutvuvad evolutsiooni protsessidega Maa ajaloos eri elustikurühmade näitel (selgrootud, imetajad, kalad, kahepaiksed ja roomajad, linnud, taimed, vetikad, mikroorganismid). Rühmatöös otsivad õpilased püsinäituselt vastuseid evolutsiooni küsimustele. Õpilased uurivad ja võrdlevad organismide kohastumusi, evolutsiooni paleontoloogilisi tõendeid, diskuteerivad inimese evolutsiooni ja mammutite väljasuremise üle, arutlevad, miks ema- ja isalinnud on erinevad, vaatlevad putukate kohastumusi ja muudki.
Õppeprogramm toimub Tartu Ülikooli loodusmuuseumis.
Õppeprogrammile väljasõit koolimaja juurest kell 8.30
Õppeprgrammis osalemist toetab SA KIK