ÕN
1. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsustamine
2. Õpilaste tunnustamine

Reede, 12. juuni 2020
Algus kell 12:00