9.b klassi lõpupäev

Teisipäev, 16. juuni 2020
Algus kell 16:00

KAVA:

1.      Lõpetajate sisenemine saali

2.      Aktuse avamine, Eesti vabariigi hümn „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“

3.      Lõputunnistuste kätteandmise tseremoonia

4.      Klassi esinemisnumber

5.      Sõnavõtud

6.      Kooli laul „Särab Valga Põhikool

7.      Korraldusliku info edastamine

8.      Viimane koolikell, lõpetajate väljamarss

9.      Lõpetajate pildistamine

  •  Igale lõpetajale väljastatakse 2 kutset külaliste kutsumiseks, sisse saab ainult paberkandjal kutse alusel ning sisenedes antakse allkiri. Sisenemine peauksest.
  • Lapsevanemad/lõpetaja kaks külalist saavad õnnitleda lõpetajat aktusel (pärast seda, kui õpilane on tunnistuse kätte saanud). Kutseta õnnitlejaid kooli hoovi ei oodata.
  • Külalised istuvad suuremate vahedega (kohad reserveeritud).
  • Õpetajat võimalus tänada/õnnitleda kooli õuel pärast aktust.
  • Jäädvustamine: toimub ürituse filmimine, klassi lõpupäeva videolink edastatakse Stuudiumi kaudu õpilasele. Kohal ka fotograaf Kairi Naha, võimalus teha ka perepilte.
  • Parkimine toimub kooli õuel alumises parklas või kooli ümbruses.