Kalender 2020/2021

juuni 2020
Kolmapäev
10.
06
kuni 31. august
august 2020
Reede
28.
08
Kell 11:00

Õppenõukogu nr 11

1.     Õppenõukogu protokollija valimine

2.     Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega

3.     Õpilaste klassikursust kordamajätmise otsustamine

4.     Õppe- ja kasvatustöö tulemuste arutelu ning ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks

Ühtegi sündmust ei ole.