5.b, 5.c  ja 5.f klassi õpilased osalevad õppeprogrammil "Kalad"

Reede, 25. september 2020

Eesmärk: Õpilased õpivad kirjeldama mageveekogu kui elukooslust, mõistavad vees elavate taimede rolli nii veekongus kui maismaal. Õpilased oskavad eristada eri liiki kalu nende väliste tunnuste järgi, tunnevad kala keha topograafiat, tunnevad esmaseid kalastusvõtteid, teavad säästva kalastamise ja kalanduse põhimõtteid. Oskavad nimetada kaitsealuseid ja võõrliike ja põhjendada nende mõju keskkonnale.
Õppeprogramm toimub Võrtsjärve järvemuuseumis.
Väljasõit kooli juurest 8.00
Palun riietuda vastavalt ilmale (soojalt, niiskusekindlalt).
Õppeprogrammi toetab SA KIK