7.d klass muuseumis ja teatris Tallinnas

Kolmapäev, 30. september 2020

ÕPPEESMÄRGID:
1. Muuseumitund on mõeldud õpilastele vaatlus-, mõtlemis- ja vestlusoskuse arendamiseks; avatud küsimuste kaudu süviti n-ö maali sisse minemiseks ning kunstiga kontakti leidmiseks.

Tunni käigus valitakse muuseumi näitustelt välja kaks-kolm teost, mille üle põhjalikumalt arutleda. Tunnijuhi läbiviidav avatud küsimustel põhinev vestlus on inspireeritud Ameerika psühholoogide väljatöötatud nägemismõtlemise metoodikast VTS (pildivaatlusprogramm „Visual Thinking Strategies” ehk visuaalsed mõtlemisstrateegiad). Õpilastelt küsitakse maalide kohta analüüsimist ja kaasamõtlemist vajavaid küsimusi ning neid julgustatakse teoseid laiemalt avama ja mõistma. Tunni lõpus valmib rühmatööna joonistusülesanne, kus proovime mõttes liikuda pildist välja.

Tunni läbimisel õpilane:

arendab pildivaatluse oskusi ja visuaalset mõtlemist,
vaatleb muuseumis mõnda teost sügavuti,
vestleb vabalt pildist avatud küsimuste kaudu,
kogeb, et kõik tema vastused ja mõtted pildi kohta on õiged,
harjutab rühmajoonistamise käigus koostööoskust.
Märksõnad: diskussioon, vaatlus, vestlus, ühisjoonistamine, koostöö, VTS (visual thinking strategies).