Kalender 2020/2021

september 2020
Kolmapäev
02.
09
Kell 15:00

Hoolekogu koosolek

 
Kavandatud päevakord:
1. Hoolekogu hääletus, õpilaste arvu suurendamiseks 6.a ja 6.b klassis üle seadusega ette nähtud piirmäära.
2. Kohtumine uue Valga Põhikooli õppejuhi Aire Lainega. Õppejuhi oma visiooni tutvustus, pärast ettekannet hoolekogu liikmete küsimused.
3. Lapsevanema pöördumine, lapse tõstmiseks teise klassi paralleeli. Probleemi tutvustus direktori poolt, vajadusel hoolekogu hääletus.
4. Õppetöö korraldamine Covid-19 situatsioonis. Võimalikud arengud, terviseameti ja ministeeriumi ettekirjutused ja soovitused. Kuidas teavitada lapsevanemaid võimalikest õppetöö muudatustest viiruse suurema leviku korral ja loomulikult ka viiruse jõudmisel Valga Põhikooli.
5. Hoolekogu liikmete poolt tõstatud võimalikud küsimused ja muud päevakohased arutelud.
Laupäev
05.
09
Teisipäev
08.
09

Huviringide päev

Esimese nelja vahetunni ajal I ja II korrusel. 

Kolmapäev
09.
09
Kell 17:15
Kolmapäev
09.
09
Kell 18:00

1.-3. klasside infokoosolek lastevanematele  (järgnevad klassikoosolekud)

Päevakord:

 1. Direktori tervitussõnad
 2. Koolielu lühitutvustus
 3. Tugikeskuse tegevuse tutvustamine
 4. KiVa programm, metoodika kasutamine ja selle mõju
 5. Covid-19 leviku tõkestamise olulisemad ennetusmeetmed ja õppetöö korraldamine Covid-19 situatsioonis
 6. Päevakohased küsimused

Ühisele koosolekule järgnevad klasside koosolekud (täpsem info klassijuhatajatelt)

Neljapäev
10.
09
Kell 08:00

Tantsustuudio JOY tantsutunnid

Registreerimine tundidesse ja täpsem info klassijuhatajalt. 

Neljapäev
10.
09
Kell 18:00

5. klasside infokoosolek lastevanematele (rühmaõpe, uued aineõpetajad)

Päevakord:

 1. Direktori tervitussõnad
 2. Uute aineõpetajate ja ainenõudmiste tutvustamine
 3. KiVa programm, metoodika kasutamine ja selle mõju
 4. Covid-19 leviku tõkestamise olulisemad ennetusmeetmed ja õppetöö korraldamine Covid-19 situatsioonis
 5. Kohapeal algatatud küsimused

Ühisele koosolekule järgnevad klasside koosolekud (täpsem info klassijuhatajatelt)

Pühapäev
13.
09
Esmaspäev
14.
09
kuni 18. september
Teisipäev
15.
09
Kell 18:00

8. ja 9. klasside infokoosolek õpilastele ja lastevanematele

 

Päevakord:

 1. Direktori tervitussõnad
 2. Põhikooli lõpetamise tingimuste tutvustamine
 3. Karjääriõpetus 9. klassis
 4. Valga Gümnaasiumi ootused sisseastujatele
 5. Edasiõppimise võimalused Valgamaa Kutseõppekeskuses
 6. Tugikeskuse tegevused õpilaste toetamiseks
 7. KiVa programm III koolistmes, metoodika kasutamine ja selle mõju
 8. Kohapeal algatatud küsimused

Ühisele koosolekule järgnevad klasside koosolekud (täpsem info klassijuhatajatelt)

Neljapäev
17.
09
Kell 17:15
Laupäev
19.
09
kuni 20. september
Esmaspäev
21.
09
kuni 22. september
Teisipäev
22.
09
kuni 25. september
Teisipäev
22.
09

Lasteteater Trumm

Täpsem info Stuudiumis

Teisipäev
22.
09
Kolmapäev
23.
09
Kolmapäev
23.
09
Neljapäev
24.
09
Teisipäev
29.
09
Kolmapäev
30.
09

4.a ja 4.c kl matemaatika tasemetöö

Täpsem info Stuudiumis

oktoober 2020
Ühtegi sündmust ei ole.