Haldusjärelevalve

Valga Põhikooli üle teostab haldusjärelvalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond:

Kaidi Maask

Lõuna piirkonna välishindamisekspert 

Kaidi.Maaskhm.ee

tel 56876407