Sport Koolis
Code Week organiser
Ettevõtlik kool
KiVa
EL sotsiaalfond
Hea kooli rajaleidja

Õpetajad

Maarja Appo algõpetus, eripedagoog Maarja.Appo@valgapk.edu.ee
Toomas Duvin töö- ja tehnoloogiaõpetus Toomas.Duvin@valgapk.edu.ee
Tiina Fedotova algõpetus Tiina.Fedotova@valgapk.edu.ee
Marge Gross arvutiõpetus Marge.Gross@valgapk.edu.ee
Reet Hallaste algõpetus Reet.Hallaste@valgapk.edu.ee
Lisel Helbrodt bioloogia Lisel.Helbrodt@valgapk.edu.ee
Jaanika Joosu algõpetus Jaanika.Joosu@valgapk.edu.ee
Iina Kalbri õpioskused Iina.Kalbri@valgapk.edu.ee
Inna Kallas algõpetus Inna.Kallas@valgapk.edu.ee
Tiiu Kallion algõpetus Tiiu.Kallion@valgapk.edu.ee
Ulvi Karu eesti keel Ulvi.Karu@valgapk.edu.ee
Eve-Mall Kirt eesti keel EveMall.Kirt@valgapk.edu.ee
Ene Kivi matemaatika Ene.Kivi@valgapk.edu.ee
Svetlana Kljava vene keel Svetlana.Kljava@valgapk.edu.ee
Jane Koemets inglise keel Jane.Koemets@valgapk.edu.ee
Urlika Koop algõpetus Urlika.Koop@valgapk.edu.ee
Jaan Kroon töö- ja tehnoloogiaõpetus Jaan.Kroon@valgapk.edu.ee
Katrin Kuivits eesti keel Katrin.Kuivits@valgapk.edu.ee
Ester Kukk ajalugu, ühiskonnaõpetus Ester.Kukk@valgapk.edu.ee
Külli Kukk matemaatika Kylli.Kukk@valgapk.edu.ee
Merike Kuld algõpetus Merike.Kuld@valgapk.edu.ee
Õie Kurdgelia inglise keel Oie.Kurdgelia@valgapk.edu.ee
Irja Kängsepp matemaatika Irja.Kangsepp@valgapk.edu.ee
Kaidar Kängsepp füüsika, matemaatika Kaidar.Kangsepp@valgapk.edu.ee
Reet Laanoja muusika Reet.Laanoja@valgapk.edu.ee
Tiia Leinola-Kablukov algõpetus Tiia.LeinolaKablukov@valgapk.edu.ee
Rudo Lilleleht matemaatika Rudo.Lilleleht@valgapk.edu.ee
Tiina Lillemets algõpetus Tiina.Lillemets@valgapk.edu.ee
Lii Luts käsitöö ja kodundus Lii.Luts@valgapk.edu.ee
Veiko Luik kehaline kasvatus Veiko.Luik@valgapk.edu.ee
Anneli Lõoke algõpetus Anneli.Looke@valgapk.edu.ee
Merike Madal keemia Merike.Madal@valgapk.edu.ee
Anneli Malleus inglise keel Anneli.Malleus@valgapk.edu.ee
Liia Meltsas algõpetus Liia.Meltsas@valgapk.edu.ee
Riho Meri kehaline kasvatus Riho.Meri@valgapk.edu.ee
Ivar Mitri matemaatika Ivar.Mitri@valgapk.edu.ee
Eike Mürk individuaalõpetaja Eike.Murk@valgapk.edu.ee
Eeva Nugis algõpetus Eeva.Nugis@valgapk.edu.ee
Elke Olesk geograafia Elke.Olesk@valgapk.edu.ee
Marje Olsen matemaatika Marje.Olsen@valgapk.edu.ee
Terje Orula kehaline kasvatus Terje.Orula@valgapk.edu.ee
Eve-Rita Peet algõpetus EveRita.Peet@valgapk.edu.ee
Kersti Piir inglise keel Kersti.Piir@valgapk.edu.ee
Kristina Ploom algõpetus Kristina.Ploom@valgapk.edu.ee
Birgit Punt algõpetus Birgit.Punt@valgapk.edu.ee
Siiri Põldsaar muusika Siiri.Poldsaar@valgapk.edu.ee
Janne Raidve eesti keel Janne.Raidve@valgapk.edu.ee
Marika Riit ajalugu, ühiskonnaõpetus Marika.Riit@valgapk.edu.ee
Anne Rätsep inglise keel Anne.Ratsep@valgapk.edu.ee
Tiivi Rüütel loodusõpetus, bioloogia Tiivi.Ryytel@valgapk.edu.ee
Külli Starke algõpetus Kylli.Starke@valgapk.edu.ee
Jelena Stepanova matemaatika Jelena.Stepanova@valgapk.edu.ee
Viivika Sinisalu eripedagoog Viivika.Sinisalu@valgapk.edu.ee
Virve Sinisalu algõpetus Virve.Sinisalu@valgapk.edu.ee
Ille Sõrmus algõpetus Ille.Sormus@valgapk.edu.ee
Ene Sõstar eesti keel Ene.Sostar@valgapk.edu.ee
Ave Säks koduõppe õpetaja Ave.Saks@valgapk.edu.ee
Anželika Šemeljova vene keel Anzelika.Semeljova@valgapk.edu.ee
Asta Tammeorg kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus Asta.Tammeorg@valgapk.edu.ee
Anneli Taul kehaline kasvatus Anneli.Taul@valgapk.edu.ee
Margit Tiislär saksa keel Margit.Tiislar@valgapk.edu.ee
Maarika Tikk eripedagoog Maarika.Tikk@valgapk.edu.ee
Jelena Tops vene keel Jelena.Tops@valgapk.edu.ee
Peeter Tõldsepp kehaline kasvatus Peeter.Toldsepp@valgapk.edu.ee
Andris Uibo kehaline kasvatus Andris.Uibo@valgapk.edu.ee
Merle Uibo kehaline kasvatus Merle.Uibo@valgapk.edu.ee
Kerly Uppin matemaatika Kerly.Uppin@valgapk.edu.ee
Maimu Vismann inimeseõpetus Maimu.Vismann@valgapk.edu.ee
Marje Vokk individuaalõpetaja Marje.Vokk@valgapk.edu.ee
Kairi Voode algõpetus Kairi.Voode@valgapk.edu.ee
Pauliina Võõras eesti keel Pauliina.Vooras@valgapk.edu.ee
Margi Vähi kunstiõpetus Margi.Vahi@valgapk.edu.ee
Inari Vähi tehnoloogiaõpetus Inari.Vahi@valgapk.edu.ee