Õppenõukogu 2017/2018

Õppenõukogu nr 6 06.02.2018

Päevakorras:

  1. Valga Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuste kohta
  2. Valga Põhikooli arengukava tegevusaasta tulemuste ja arengukava uue tegevusaasta kava läbiarutamine ning selle kohta arvamuse avaldamine
  3. Tunnustuse- ja motivatsioonisüsteemile arvamuse avaldamine

Õppenõukogu nr 5 (elektrooniline) 19.01.2018

Päevakorras:

1. Ajutise õppes osalemise keelu rakendamine õpilasele

Õppenõukogu nr 4 (elektrooniline) 08.12.2017

Päevakorras:

1. Ajutise õppes osalemise keelu rakendamine õpilasele

Õppenõukogu nr 3 28.11.2017

Päevakorras:

1. Õppevahendite tellimuse kooskõlastamine

Õppenõukogu nr 2 13.11.2017

Päevakorras:

1. Valga Põhikooli hoolekogusse õppenõukogu liikmete esindajate valimine.

Õppenõukogu nr 1 26.09.2017

Päevakorras:

1. 2017/2018. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine