Õpiabi 2017/2018. õa, mis ei kajastu kooli üldises tunniplaanis

Dir kk 09.10.2017 nr 4-1/19

 

1

2

3

4

5

6

7

E

5.b log

5.d log

 

 

 

6.a  eka

 

 

 

5.e log

 

T

 

 

 

 

 

 

8.b log

9.e õek

K

5.c õek

 

 

7.b eka

 

8.a/8.b õek

 

N

 9.e õek

 

 

 

 

 

 

R

 

 

8.a/8.c eka

5.a log

6.d log

 

 

 

Log- logopeediline õpiabi

Õek- eesti keele õpiabi

Eka- eesti keele kõnearendus muukeesetest peredest lastele