Õpilaste toetamine 2018/2019. õa, mis ei kajastu kooli ühtses tunniplaanis

Kinnitatud dir. KK 26.09.2018 nr. 1-6/12

  1 2 3 4 5 6 7
E 5. a/c log Merly T. Kab 237 9. kl. koduõpe Ave Säks 9. kl. koduõpe Ave Säks 6. c/d log  Merly T Kab 237 7. d log Merly T. Kab 237   3.a/b õpp Anneli L. Kab V-106
9. kl. koduõpe Ave Säks 9. kl. koduõpe Ave Säks
T     6. a/b log  Merly T. Kab 237 9. kl. koduõpe Ave Säks 9. kl. koduõpe Ave Säks 2. a/b/c/d ja 4. c/d eka Margit T. Kab 407 9. kl. koduõpe Ave Säks
9. kl. koduõpe Ave Säks
K       9. kl. koduõpe Ave Säks 1. abd eka Liia M. 1.abcd ja 3.d eka
Liia M.
3.a/b õpp Anneli L. Kab V-106
2. c/d eka Margit T. Kab 407 2. b ja 4. b/d eka Margit T. Kab 407 9. kl. koduõpe Ave Säks 
9. kl. koduõpe Ave Säks 9. kl. koduõpe Ave Säks  
N     9. kl. koduõpe Ave Säks 9. kl. koduõpe Ave Säks 5. b/d log  Merly T. Kab 237 1.ab eka Liia M.  
    9. kl. koduõpe Ave Säks 2. a/c/d eka Margit T. Kab 407
      9. kl. koduõpe Ave Säks 
R              

Log- logopeediline õpiabi

Õpp- õpiabi võimaldav pikapäevarühm

Eka- eesti keele kõnearenduslik pikapäevarühm muukeelsetele õpilastele