Õpilaste toetamine 2018/2019. õa, mis ei kajastu kooli ühtses tunniplaanis

Kinnitatud dir. KK 26.09.2018 nr. 1-6/12

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E

5. a/c log

 Merly T.

Kab 237

 

 

6. b/c log

 Merly T.

Kab 237

 

 

7. d log

 Merly T.

Kab 237

 

7.a koduõpe kunst/käsitöö

Asta T.

Kab 401

 

3.a/b õpp

Anneli L.

Kab V-106

 

9.f koduõpe ek

Ave Säks

 

7.a koduõpe mat Ene Kivi

Kab 305

9.f koduõpe mat

 

7.a koduõpe

ajalugu Ester. K

Kab 209

9.f koduõpe bio/geo

 

7.a koduõpe inim/bio

Iina K.

raamatukogu

9.f koduõpe

kunst/tehnol

 

7.a koduõpe

lood/geog

Iina K. raamatukogu

T

 

 

6. a/d log

 Merly T.

Kab 237

 

 

 

2. b/c/d ja 4. c/d eka

Margit T.

Kab 407

9.f koduõpe ek/mat

Ave Säks

9.f koduõpe keem/füüs

Ave Säks

9.f koduõpe ajal/saksa

Ave Säks

9.f koduõpe keh/muusika

Ave Säks

K

 

 

 

9. kl. koduõpe

Ave Säks

1. abd

eka

Liia M.

 

2. c/d eka Margit T.

Kab 407

 

9. kl. koduõpe

Ave Säks

1.abcd ja 3.d eka

Liia M.

 

2. b ja 4. b/d eka

Margit T.

Kab 407

 

9. kl. koduõpe

Ave Säks

3.a/b õpp

Anneli L.

Kab V-106

 

9. kl. koduõpe

Ave Säks

7.a koduõpe ingl/vene

Jane K./ Svetlana K.

Kab 406

7.a koduõpe

ek/kirjand

Harry Z.

Kab 211

 

N

 

 

 

 

5. b/d log

 Merly T.

Kab 237

 

 

1.ab eka

Liia M.

 

2. c/d eka Margit T.

Kab 407

9.b koduõpe ek

Ave Säks

9.b koduõpe mat

9.b koduõpe bio/geo

9.b koduõpe

Kunst/käsitö

R

 

 

 

 

 

 

9.b koduõpe ek/mat

Ave Säks

9.b koduõpe keem/füüs

Ave Säks

9.b koduõpe ajal/saksa

Ave Säks

9.b koduõpe keh/muusika

Ave Säks

Log- logopeediline õpiabi

Õpp- õpiabi võimaldav pikapäevarühm

Eka- eesti keele kõnearenduslik pikapäevarühm muukeelsetele õpilastele