Tasub teada

Tunnustagem tublimaid

08:13 10. jaanuar 2013
Vaatamisi: 602

Valga Linnavalitsus ootab kandidaate tunnustamaks Valga isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kelle tegevus on jätnud jälje 2012. aastasse ning mõjutanud oluliselt Valga linna arengut.

  • Kultuuri valdkonnas antakse auhind isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, sündmusele, trükisele, kes või mis on aasta jooksul oluliselt rikastanud Valga linna kultuurielu.
  • Haridusvallas tunnustatakse isikut, asutust, sündmust, trükist, kes või mis on aasta jooksul innovaatiliste mõtete ja tegudega rikastanud Valga linna hariduselu.
  • Spordivaldkonnas antakse auhind spordialal silmapaistvale isikule, meeskonnale või klubile, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakondlikel või vabariiklikel võistlustel ja on sellega oluliselt rikastanud kohalikku spordielu.
  • Noorsootöö aastapreemia antakse isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul Valga linnas silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Valga linna kujundamisel laste- ja noortesõbralikumaks.
  • Parima ettevõtte või ettevõtja auhind antakse isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul oma tegevust laiendanud või on olnud oma tegevusega eeskujuks teistele ettevõtjatele, mõjutanud Valga elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja linna tuntust, muutnud linna atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele ja investoritele ning on aidanud kaasa linna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.
  • Aasta üllataja on inimene või organisatsioon, mis on oma tegevusega pälvinud suure tähelepanu Valga linna elanike seas või kogukonnas ning mis on ellu viidud heast tahtest või missioonitundest.
  • Aasta heateo tunnustuse saab isik, kollektiiv, asutus, mittetulundusühing või ka sõprade ring, kes on teinud Valga linnas tähelepanuväärse heateo, annetuse, vabatahtliku tegevuse, olnud selle algataja või kauaaegne eestvedaja või elluviija.
  • Aasta tervishoiu- või hoolekandetöötaja tunnustuse saab tervishoiu- või hoolekandesüsteemis töötav inimene, arst, medõde, hooldaja, hooldustöötaja, muu nende valdkondade spetsialist, kes on pälvinud oma patsientide või klientide erilise tänu oma kliendikeskse ja patsiendisõbraliku suhtumise poolest või on olnud staažikas töötaja või juurutanud uusi lähenemisi tervishoius, sotsiaalhoolekandes või terviseedenduses.

Taotlused tunnistamiseks esitada Valga Linnavalitsusele (valgalv@valgalv.ee  või Puiestee tn 8, 68203 Valga) hiljemalt 15. jaanuariks 2013. Lisainfo avalike suhete spetsialisti Hele Heletähe telefonil 766 9902; 5347 2255