Tasub teada

Kutse teabepäevale „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes“

09:49 06. märts 2013
Vaatamisi: 300

Eesti lasteasutustes ollakse üha teadlikumad tervisliku toidu tähtsusest ja vajalikkusest. Tänu sellele leiab ka mahetoit järjest suuremat poolehoidu ja kasutust. Ka Valga Põhikoolis püütakse pakkuda mahetoorainest valmistatud toitu.

Teabepäeva „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine – võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes“ eesmärgiks on viia kokku mahetootjate, -töötlejate, turustajate, omavalitsuste, koolide ja lasteaedade esindajad, et arutada üheskoos mahetoidu kasutamise võimalusi Valgaamaa lasteasutustes.

Teabe päev toimub 8. märtsil 2013, kell 13.00-16.30 Valga Põhikoolis Kuperjanovi 10

Päevakava

13.00 Tervitussõnad ja mahelõuna

13.30 Mahepõllumajanduse põhimõtetest

14.00 Mahetoidu kasulikkus

14.30 Eesti turul olevad mahetooted

15.00 Mahetoidu kasutamise kogemused Eesti koolides

15.30-16.30 Arutelu mahetoidu kasutamise võimaluste osas lasteasutustes

 

Lektoriteks on Elen Peetsmann ja Sirli Pehme. Vestlusringis jagavad oma kogemusi mahetoidu pakkumise osas mahetootjad.

Teabepäev on tasuta. Palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 7. märtsil e-mailil: mahekeskus@emu.ee

Lisainfo: Elen Peetsmann, tel: 5304 4003.

Teabepäeva korraldab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Põllumajandusministeeriumiga.

Tellija Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.