Uudised

Õpime õues – kogudes, kogedes ja kogemata

09:08 17. veebruar 2014
Vaatamisi: 234

4.a ja 4.b klass osalesid projektis, mis toetas kooli õppekava loodusõpetuslike teadmiste omandamist. Õppimisviisideks olid õuesõpe, õppeekskursioonid, aktiivõppemeetodid jms. Päeva esimesel poolel külastasime Elistvere loomaparki.

Õuesõppe käigus nägid õpilased Eesti metsades elavaid loomi ja õppisid tundma nende eluviiside iseärasusi. Seejärel kinnistati teadmisi õpperuumides, kus täideti vastavaid töölehti, uuriti mikroskoopidega loomade karvu, väljaheiteid ja sööta. Oma kätega oli võimalus katsuda loomade sarvi, nahku jm. Päeva teisel poolel külastasime suurt ja põnevat Jääaja Keskust. Meile tutvustati põnevaid eksponaate, räägiti Jääaegade tekkepõhjustest ja mõjust Maa pinnamoele ning elustikule, Eesti looduse ja inimasustuse arenguloost pärast viimast jääaega ning kliimamuutuste põhjustest. Vaatasime põnevaid filme ning avastasime ja kogesime kõike pakutavat ka iseseisvalt.
Oli töine ja tõhus päev!

Õp. Raili Tammeorg