Uudised

Kool pakub lastele laias valikus huviringe

13:17 11. märts 2014
Vaatamisi: 330

Käesolev kooliaasta on jõudnud poole peale. Samamoodi ka meie kooli huviringide tegevus. Siinkohal on paslik anda lühiülevaade Valga Põhikoolis pakutavatest huviringidest. Meie koolis on 40 erinevat huviringi. Nagu näha, on seda kohati rohkemgi kui võiks arvata. Missugused huviringid meie koolis siis tegutsevad?

Õpilastel, kes õpivad Valga Põhikoolis, on võimalus osaleda laulukooride (mudilaskoori, poiste-, laste- ja noortekoori) ja rahvatantsuringide töös. Sportida spordiringides ja tantsuringis, käia kergejõustiku trennis ja võrkpallis ning osaleda Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös korraldatavas noortesporti propageerivas võistlussarjas TV10 Olümpiastarti.

Samuti pakume võimalust täiustada erinevates keeleringides oma keelelisi teadmisi ja oskusi. Meil on saksa, vene, inglise ning soome ja rootsi keele ringid. Meie 1. ja 2. klasside õpilased saavad õppida inglise keelt läbi mängu ja vanemates klassides õppivad lapsed täiendavad oma inglise keele alaseid teadmisi arvuti abil ning parandavad oma suulist kõnet inglise keele vestluskursusel.

Vene keele ringis osalevad 3. ja 4. klasside õpilased. Selles ringis õpitakse tundma vene kultuuri ja tantse. Saksa keele ringid on meil 1. ja 2. klassides ning 5.–9. klassis õppivatele huvilistele. 1. ja 2. klasside saksa keele õppimist toetab Goethe Instituut. Esimest korda sel aastal pakume ka soome keele õppimise võimalust ning rootsi keele õpet vestluskursusena.

Näitlemisandeid saab täiustada kooli näiteringides, mida meie koolis juhendavad kolm pikaaegse näiteringi juhendamise kogemusega õpetajat.

Lastele, kes on osavad näputöös, pakume võimalusi arendada oma kunstiannet õmblemise ja masintikkimise ringis ning lilleseades. Pillimänguhuvilised saavad meisterdada omale päris oma kandle ning osaleda rahvamuusikaansambel „Rahvamusa“ töös.

Tänu sellele, et meil on koolis ujula, kasutame ära ka koolis olevad basseinid. Meie kehalise kasvatuse õpetajad Peeter ja Toivo viivad lastele läbi ujumisringi. Õpetaja Peeter õpetab lapsi, kes ujuda veel ei oska ning õpetaja Toivo viib läbi ujumisringi lastele, kes on ujumise selgeks saanud ja soovivad ujumises osavamaks saada.

Lisaks on meie koolis veel päris põnevaid huviringe nagu näiteks liiklusring, mis on mõeldud 3. klasside õpilastele, kus nad saavad oma liiklusalaseid teadmisi täiendada ja teha omale jalgrattalube. Ajaloohuvilised lapsed saavad osaleda ajaloo- ja giidiringis. Toimuvad klassidesisesed ja klassidevahelised kabevõistlused. Tehnikahuvilised saavad end arendada tehnika- ja robootikaringides, tehnikaringis saab ka püssi lasta. Noored, kes huvituvad arvutitest, saavad käia arvutiringis ning need lapsed, kes huvituvad tähtedest, saavad käia astronoomiaringis, mida pakume sel aastal esimest korda.

Meie kooli huviringide tegevuse saab kokku võtta noorteühing T.O.R.E liikumisega, mis lahti kirjutatuna tähendab Tugiõpilaste Oma Ringi Eestis. Noorteorganisatsiooni T.O.R.E tegevus koolis on järjepidev juhendaja ja õpilaste koostöö, mis keskendub suhtlusoskuste õpetamisele, õpilaste isiksuslikule enesearengule ja heale toimetulekule erinevates koolisituatsioonides. T.O.R.E liikumist juhivad meie koolis läbi eesti keele õpetaja Eve-Mall ja koolipsühholoog Endla.

Täpsemat infot meie kooli huviringide kohta leiate Valga Põhikooli kodulehelt http://www.valgapk.edu.ee/opilasele/huviring/huvi/.

 

Kristin Mei    
Valga Põhikooli huvijuht