Uudised

Valga Põhikooli õpilastes loodusteaduste pädevuse arendamine keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide kaudu 2019/2020 õppeaastal

12:20 22. august 2019
Vaatamisi:

Kõikide klasside õpilased osalevad ühes loodushariduslikus õppeprogrammis, et kujundada
neis loodussõbralikku ja säästvat suhtumist läbi isiklikult looduses kogetud oskuste, teadmiste
ja emotsioonide.

Õppeprogrammides osalemisel areneb matemaatika, loodusteaduste ja
tehnoloogia pädevus, suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja
mõõtmisvahendite abil ning teha tõenduspõhiseid otsuseid. Õpilased õpivad mõistma
loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid. Praktiliste kogemuste kaudu suuname
õpilaste suhtumist kõigesse elusasse meie ümber, mis aitab kujuneda neil
keskkonnateadlikuks kodanikuks.
Projekti tegevuste toimumisaeg: september 2019 – juuni 2020
Projekti toetab KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus)

Pildiotsingu tulemus