Uudised 2019/2020

Teadmiseks 2020. a sügisel 1. klassi astuvate laste vanematele

11:39 16. jaanuar 2020

2020. aasta 1. klassi astuvate laste avaldusi saab esitada veebikeskkonnas https://piksel.ee/arno/valga/ (link ka Valga valla kodulehel).
Sisenege ARNO keskkonda, valige lehekülje paremast nurgast õppeaasta 2020/21, seejärel alumiselt realt taotlused ja siis saate sisestada oma lapse andmed.

Eelkooli info

10:52 16. jaanuar 2020

Eelkool alustab tööd juba 28. jaanuaril 2020.
Ootame kõikidelt eelkooli töös osalevate laste vanematelt avaldusi.

Tööst koolieelikutega Valga Põhikoolis

2019/2020. õppeaastal töötab Valga Põhikoolis eelkool II poolaastal, 28. jaanuarist kuni 14. aprillini. Eelkool alustab tööd 28.01.2020 kell 13.00. Eelkool on tasuta ja selles osalemine kohustuslik nendele lastele, kes ei käi lasteaias. Soovi korral võivad eelkooli töös osaleda ka lasteaialapsed, kelle õppemaks on 6.39 eurot kuus.

Eelkoolis osalemiseks tuleb esitada koolile avaldus. Eelkooli avalduse võib tuua kooli sekretärile paberkandjal või saata ka e-kirjaga aadressil kool@valgapk.edu.ee

Palume lapsevanematel teha 1. klassi avaldus ARNO keskkonnas 20. jaanuariks. Soovime nende avalduste alusel lasta komplekteerida ARNO keskkonnas eelkooli rühmad e tulevased 1. klassid. Kui avaldusi on alla 70, siis moodustame eelkooliks rühmad ja augustis komplekteeruvad ARNO keskkonnas 1. klassid.

 

 

Väliõppepäev "Maru Paju"

10:47 16. jaanuar 2020

29. jaanuaril 2020 toimub meie koolis väliõppepäev. 7.-9. klasside õpilased osalevad ajaloolisel elamusmatkal „Maru Paju“. Õpilased läbivad raja koos õpiülesannetega marsruudil Paju - Valga. Matkarajal tuleb lahendada ajaloo- ja loodusteemalisi ning meeskonnatöö ülesandeid. Kontrollpunktide tegevusi viivad läbi Kaitseliidu Valgamaa Malev ja Valga Gümnaasiumi siseturvalisuse ja riigikaitse õppesuuna õpilased.

3.c, 3.d, 4.b ja 4.c klass valmistasid vaprusehelmeid

19:58 13. detsember 2019

Jõulud on aeg, mil tavapärasest enam mõeldakse inimeste peale, kel on raske või kes vajaks abi ja tuge.
Mõeldes rasket haigust põdevatele lastele, otsustasid 3.c, 3.d, 4.b ka 4.c klass valmistada vaprusehelmeid.
Vaprusehelmed aitavad haigel lapsel oma lugu jutustada. Iga helmes näitab, et laps on raskusi ületanud ja hakkama saanud. Ravi lõppedes saab laps viimase helme, kee seotakse kokku ning see jääb tähistama üht rasket, kuid tähenduslikku perioodi tema elus.

Eesti Pagari jõulukampsuni konkursi tulemused

09:46 13. detsember 2019

Eesti Pagar korraldas toreda konkursi Eesti koolide vahel, kus oodati fotosid vahvate jõulukampsunitega.
Magusad jõuluüllatused võitsid ka Valga Põhikooli 1.b ja 2.d klass ning Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse tantsurühm Piiripealsed, kus tantsivad mitmed meie kooli õpilased.
Konkrusil osales ka meie kooli 6.d klass. 

28.11.2019 14:55

TORE tegevus koolis

27.11.2019 12:14

Aktiivne vahetund

18.09.2019 21:31

Seenenäitus

13.09.2019 11:51

Tööpakkumine

09.09.2019 14:22

Kooli ujula on avatud