Uudised

Eelkooli info

10:52 16. jaanuar 2020
Vaatamisi:

Eelkool alustab tööd juba 28. jaanuaril 2020.
Ootame kõikidelt eelkooli töös osalevate laste vanematelt avaldusi.

Tööst koolieelikutega Valga Põhikoolis

2019/2020. õppeaastal töötab Valga Põhikoolis eelkool II poolaastal, 28. jaanuarist kuni 14. aprillini. Eelkool alustab tööd 28.01.2020 kell 13.00. Eelkool on tasuta ja selles osalemine kohustuslik nendele lastele, kes ei käi lasteaias. Soovi korral võivad eelkooli töös osaleda ka lasteaialapsed, kelle õppemaks on 6.39 eurot kuus.

Eelkoolis osalemiseks tuleb esitada koolile avaldus. Eelkooli avalduse võib tuua kooli sekretärile paberkandjal või saata ka e-kirjaga aadressil kool@valgapk.edu.ee

Palume lapsevanematel teha 1. klassi avaldus ARNO keskkonnas 20. jaanuariks. Soovime nende avalduste alusel lasta komplekteerida ARNO keskkonnas eelkooli rühmad e tulevased 1. klassid. Kui avaldusi on alla 70, siis moodustame eelkooliks rühmad ja augustis komplekteeruvad ARNO keskkonnas 1. klassid.