Tööde loetelu:

 • Katus 100% valmis.
 • Aknad paigaldatud 99%. Jätkub  aknapõskede krohvimine.
 • Põrandad betoneeritud.
 • Teede ja platside aluste ettevalmistustööd teostatud 90 %. Äärekivid paigaldatud.
 • Avade puurimine ventilatsioonitöödel, teostatud ca 60 %.
 • Pandused (sillutisribad) betoneeritud.
 • Vaheseinte ladumine, teostatud 95 %.
 • Kanalisatsiooni torustikele aukude puurimine.
 • Maalritööd õppe- ja admin. korpuses.
 • Alustatud ventilatsioonitorustiku paigaldamist õppekorpuses IV korrusel.
 • Õppekorpuse klassides paigaldatud vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
 • Nõrkvoolutööd I ja II korrusel.
 • Kanalisatsioonipüstakute kinniladumine.