Meeskondlik Goldbergi masina meisterdamise võistlus

Reede, 14. oktoober 2022
Algus kell 10:00

Goldbergi masin on seade, mis täidab lihtsat ülesannet keeruliselt ja pikalt, kasutades selleks doomino põhimõttel üles ehitatud erinevate toimingute ahelat. Sellise mehhanismi kontseptsioon tekkis 20. sajandi alguses ja idee esitas maailmale Ameerika karikaturist, hariduselt insener Rube Goldberg.
Goldbergi masinate kokkupanemise võistlus toimub Valga Põhikoolis juba kolmandat korda.
Sel aastal ootame osalejaid ka teistest koolidest.

Konkursiga populariseerime teaduslikku ja tehnilist loovust ning tõstame esile inseneriametit. Äratame huvi lastes ja noortes uuenduslike tehnoloogiate vastu, samuti arendame algoritmilist mõtlemist (ingl. computational thinking) ja praktilisi oskusi tehniliste probleemide lahendamisel ja tehnoloogiaga töötamisel.

Konkursil osalemise tingimused:
- Kuni 4 õpilast meeskonnas;
- Kõik kokkupaneku etapid ja komponendid valib meeskond ise;
Goldbergi masin sisaldab:
- vähemalt 4 erinevat toimingut (nt veeremine, kukkumine, maha löömine jne);
- vähemalt 1 toimingu teeb robot (Bee Bot, Blue Bot, LEGO Education jne).

Goldbergi masina käivitamiseks on kuni kolm katset.

Konkursil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Registreeruda saate siin https://forms.gle/XrgAHugZjGsCHgzH9