7.b, 7e/i ja 9.b KIK õppekäigul Tartus

Teisipäev, 07. mai 2024
Algus kell 08:30
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Loodusmuuseum

7.b, 7 e/i õpilased TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammil "Mõõtmised ja kaart" Toomemäel.

9.b õpilased TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammil „Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani“

Õppeprogrammis osalemist toetab SA KIK