Õppenõukogu

Õppenõukogu nr 1 10.10.2013

Algus kell 14.30 kab 134

PÄEVAKORD:

  1. Klassitunnistuse vormi kinnitamine.
  2. Kooskõlastuse andmine kooliraamatukogu kogude komplekteerimise kohta teavikutega.
  3. Arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste ning lisatud aasta kohta.