Liikuma Kutsuv Kool
HARNO
ProgeTiiger
Sport Koolis
Code Week organiser
Ettevõtlik kool
KiVa
EL sotsiaalfond
Hea kooli rajaleidja

Uudised 2022/2023

Selgusid IT-õppevahendite toetuse saajad

09:56 22. detsember 2022
Vaatamisi:

Suvel välja kuulutatud Riigi Tugiteenuste Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi taotlusvoorust "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid" said toetust küsida haridusasutused nii alus-, üld- kui ka kutsehariduse valdkonnas, et mitmekesistada õppetööd uuenduslike IT valdkonna õppevahenditega. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud taotlusvooru eelarve oli 783 972 eurot. Kokku üle Eesti oli esitatud 253 projekti. Komisjoni otsusega saavad toetust vaid 125 haridusasutuse projekti. Valga Põhikooli projekt "Virtuaalselt õppimas" on saanud positiivse otsuse.

Projektiga soetame Futuclassi virtuaalreaalsuse (VR) vahendid: 2 koolikomplekti, kuhu kuuluvad kokku 12 eelnevalt installitud tarkvaraga VR peaseadet.

Projekti laiem eesmärk on integreerida VR vahendid õppeprotsessi, mille edukas kasutamine soodustab loodusainete mõistmist, arusaamist, toetab tehnoloogiaga rikastatud õppe läbiviimist sh õpilaste digipädevuste ja õpetajate erialaste digioskuste arendamist ning annab unikaalse võimaluse sukelduda keskkonda ja teadvustada asju, mida  traditsiooniliste õppevahenditega on võimatu kogeda.

Rohkem info Haridus- ja Teadusministeerium veebilehelt